Shaunae Miller sex naked photos


Shaunae Miller

Shaunae Miller

Shaunae Miller
Goto -> Track & Field all-time performances homepage
updated and maintained by
Peter Larsson
1 21.34 +1.3 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1 Seoul 29.09.1988 2 21.56 +1.7 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1s1 Seoul 29.09.1988 3 21.62A -0.6 Marion Jones USA 12.10.75 1 Johannesburg 11.09.1998 4 21.63 +0.2 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 Beijing 28.08.2015 5 21.64 +0.8 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Bruxelles 13.09.1991 6 21.66 -1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1rA Zürich 15.08.1990 6 21.66 +0.2 Elaine Thompson JAM 28.06.92 2 Beijing 28.08.2015 8 21.69 +1.0 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Eugene 30.06.2012 9 21.71 +0.7 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Karl-Marx-Stadt 10.06.1979 9 21.71 +0.3 Marita Koch GDR 18.02.57 1r1 Potsdam 21.07.1984 9 21.71 +1.2 Heike Drechsler GER 16.12.64 1 Jena 29.06.1986 9 21.71 -0.8 Heike Drechsler GER 16.12.64 1 Stuttgart 29.08.1986 13 21.72 +1.3 Grace Jackson JAM 14.06.61 2 Seoul 29.09.1988 13 21.72 -0.1 Gwen Torrence USA 12.06.65 1s2 Barcelona 05.08.1992 15 21.74 +0.4 Marlies Göhr GDR 21.03.58 1 Erfurt 03.06.1984 15 21.74 +1.2 Silke Möller GER 20.06.64 1 Roma 03.09.1987 15 21.74 +0.6 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Beijing 21.08.2008 18 21.75 -0.1 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 2s2 Barcelona 05.08.1992 19 21.76 +0.3 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Dresden 03.07.1982 19 21.76 +0.7 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1q1 Seoul 28.09.1988 19 21.76 -0.8 Marion Jones USA 12.10.75 1 Zürich 13.08.1997 22 21.77 -0.1 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1q2 Indianapolis 22.07.1988 22 21.77 +1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Monaco 07.08.1993 22 21.77 -0.3 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Köln 18.08.1995 22 21.77 +0.6 Inger Miller USA 12.06.72 1 Sevilla 27.08.1999 22 21.77 +1.5 Tori Bowie USA 27.08.90 1 Eugene 27.05.2017 27 21.78 -1.3 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Leipzig 11.08.1985 27 21.78 -0.1 Elaine Thompson JAM 28.06.92 1 Rio de Janeiro 17.08.2016 29 21.79 +1.7 Silke Möller GER 20.06.64 1 Potsdam 22.08.1987 30 21.80 -1.1 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Nice 10.07.1990 30 21.80 +0.4 Marion Jones USA 12.10.75 1 Uniondale 20.07.1998 32 21.81 -0.1 Valerie Brisco USA 06.07.60 1 Los Angeles 09.08.1984 32 21.81 +0.4 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Köln 19.08.1990 32 21.81 -0.6 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Barcelona 06.08.1992 32 21.81 ±0.0 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Monaco 25.07.1995 32 21.81 +1.6 Marion Jones USA 12.10.75 1 Eugene 30.05.1999 32 21.81 +1.7 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Osaka 31.08.2007 38 21.82 +1.3 Marita Koch GDR 18.02.57 1r1 Karl-Marx-Stadt 18.06.1983 39 21.83 -0.2 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Montréal 24.08.1979 39 21.83 +0.5 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Köln 08.09.1991 41 21.84 -1.1 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Bruxelles 28.08.1981 41 21.84 +1.0 Heike Drechsler GER 16.12.64 1 Rostock 26.06.1988 41 21.84A -1.1 Marion Jones USA 12.10.75 1 Roodepoort 19.03.1999 44 21.85 +0.3 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 2r1 Potsdam 21.07.1984 44 21.85 +1.3 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1 Indianapolis 23.07.1988 44 21.85 -0.8 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Durham 12.08.1994 44 21.85 +0.2 Elaine Thompson JAM 28.06.92 1 Zürich 01.09.2016 48 21.86 +1.0 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Bruxelles 25.08.1995 48 21.86 +0.2 Dafne Schippers NED 15.06.92 2 Zürich 01.09.2016 50 21.87 ±0.0 Marita Koch GDR 18.02.57 1r1 Zürich 22.08.1984 50 21.87 ±0.0 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Monaco 25.07.1995 52 21.88 +0.9 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Indianapolis 19.06.1983 52 21.88A +1.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Sestriere 08.08.1990 52 21.88 +1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Athínai 07.09.1990 52 21.88 +2.0 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Rieti 05.09.1993 52 21.88 +1.3 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Stockholm 31.07.2009 52 21.88 -0.2 Allyson Felix USA 18.11.85 1 London 08.08.2012 52 21.88 -0.1 Dafne Schippers NED 15.06.92 2 Rio de Janeiro 17.08.2016 52 21.88 +0.1 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1 Zürich 24.08.2017 60 21.90 +1.9 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Dresden 03.08.1985 60 21.90 -0.7 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Canberra 04.10.1985 62 21.91A +1.9 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Ciudad de México 12.09.1979 62 21.91 -0.4 Marion Jones USA 12.10.75 1 Helsinki 10.06.1999 62 21.91 +1.5 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 2 Eugene 27.05.2017 65 21.92 +0.9 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Bruxelles 03.09.1993 65 21.92 +0.4 Marion Jones USA 12.10.75 1 Monaco 16.08.1997 67 21.93 +0.9 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Indianapolis 16.06.1985 67 21.93 +1.3 Pam Marshall USA 16.08.60 2 Indianapolis 23.07.1988 67 21.93 +1.8 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 København 25.08.1992 67 21.93 +1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Bruxelles 25.08.1995 67 21.93 +0.1 Marion Jones USA 12.10.75 1 Köln 24.08.1997 67 21.93 +0.6 Allyson Felix USA 18.11.85 2 Beijing 21.08.2008 67 21.93 +0.7 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 Oslo 09.06.2016 74 21.94 -1.3 Heike Drechsler GER 16.12.64 1 Düsseldorf 20.06.1988 74 21.94 +1.1 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1r1 Berlin 04.07.1990 74 21.94 -0.9 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1q4 Barcelona 03.08.1992 74 21.94 +0.9 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Oslo 22.07.1994 74 21.94 +0.5 Marion Jones USA 12.10.75 1 Sacramento 23.07.2000 74 21.94 +1.1 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Kingston 29.06.2008 80 21.95 +1.3 Heike Drechsler GER 16.12.64 3 Seoul 29.09.1988 80 21.95 +0.3 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1 Split 30.08.1990 82 21.96 +1.2 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 2 Roma 03.09.1987 82 21.96 +0.6 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1h1 Indianapolis 22.07.1988 82 21.96 +0.2 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1 Berlin 10.09.1991 82 21.96 +0.1 Dafne Schippers NED 15.06.92 1s1 Rio de Janeiro 16.08.2016 86 21.97 +1.9 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Bratislava 06.06.1981 86 21.97 -1.4 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1r2 Zürich 13.08.1986 86 21.97 +1.1 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Villeneuve d'Ascq 29.06.1990 86 21.97 +0.2 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 3 Beijing 28.08.2015 90 21.98 -1.1 Valerie Brisco USA 06.07.60 1rB Zürich 21.08.1985 90 21.98 +0.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Monaco 03.08.1991 90 21.98 ±0.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Stuttgart 19.08.1993 90 21.98 -0.7 Gwen Torrence USA 12.06.65 1rA Zürich 16.08.1995 90 21.98 +0.9 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Berlin 01.09.1995 90 21.98 -1.2 Marion Jones USA 12.10.75 1 Sydney 28.02.1998 90 21.98 +0.4 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1rA Barcelona 19.07.2008 90 21.98 +1.4 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 New York City 12.06.2010 90 21.98 +1.6 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Ad-Dawhah 15.05.2015 90 21.98 +1.5 Elaine Thompson JAM 28.06.92 3 Eugene 27.05.2017 100 21.99 +0.9 Chandra Cheeseborough USA 10.01.59 2 Indianapolis 19.06.1983 100 21.99 +1.3 Silke Möller GER 20.06.64 1 Praha 28.06.1987 100 21.99 +1.7 Heike Drechsler GER 16.12.64 1 Karl-Marx-Stadt 12.06.1988 100 21.99 +1.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 4 Seoul 29.09.1988 100 21.99 +1.8 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Rieti 06.09.1992 100 21.99 +1.1 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 Villeneuve d'Ascq 02.07.1993 100 21.99 +1.1 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Villeneuve d'Ascq 02.07.1993 100 21.99 +0.2 Marion Jones USA 12.10.75 1 Paris 21.07.1999 100 21.99 +1.1 Kerron Stewart JAM 16.04.84 2 Kingston 29.06.2008 100 21.99 +1.9 Tori Bowie USA 27.08.90 1 Eugene 28.05.2016 110 22.00 +0.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Bruxelles 28.08.1992 110 22.00 ±0.0 Gwen Torrence USA 12.06.65 2 Stuttgart 19.08.1993 110 22.00 +1.3 Sherone Simpson JAM 12.08.84 1 Kingston 25.06.2006 110 22.00 -0.3 Sherone Simpson JAM 12.08.84 1rA Stockholm 25.07.2006 110 22.00 +0.6 Kerron Stewart JAM 16.04.84 3 Beijing 21.08.2008 110 22.00 +0.1 Elaine Thompson JAM 28.06.92 2 Zürich 24.08.2017 116 22.01 +0.6 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Cottbus 18.07.1980 116 22.01 -0.5 Anelia Nuneva BUL 30.06.62 1 Sofia 16.08.1987 116 22.01 ±0.0 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 1q1 Barcelona 03.08.1992 116 22.01 ±0.0 Li Xuemei CHN 05.01.77 1 Shanghai 22.10.1997 116 22.01 +0.6 Muna Lee USA 30.10.81 4 Beijing 21.08.2008 116 22.01 +0.2 Candyce McGrone USA 24.03.89 4 Beijing 28.08.2015 122 22.02 -1.4 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Leipzig 03.06.1979 122 22.02 -0.2 Marita Koch GDR 18.02.57 2 Montréal 24.08.1979 122 22.02 +0.3 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Berlin 31.07.1983 122 22.02 +0.2 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Moskva 18.08.1985 122 22.02 +1.3 Gwen Torrence USA 12.06.65 3 Indianapolis 23.07.1988 122 22.02 -0.6 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 2 Barcelona 06.08.1992 122 22.02 -0.6 Irina Privalova RUS 12.11.68 1rA Zürich 19.08.1992 122 22.02 +1.8 Gwen Torrence USA 12.06.65 2 København 25.08.1992 122 22.02 +0.5 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Stockholm 12.07.1994 122 22.02 -0.1 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Berlin 21.08.2009 122 22.02 +0.1 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Bruxelles 05.09.2014 122 22.02 -0.3 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 Hengelo 22.05.2016 122 22.02 +0.2 Allyson Felix USA 18.11.85 3 Zürich 01.09.2016 122 22.02 +1.1 Kyra Jefferson USA 23.09.94 1 Eugene 10.06.2017 136 22.03 +1.5 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Moskva 30.07.1980 136 22.03 +1.1 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Erfurt 23.06.1985 136 22.03 +1.9 Silke Möller GER 20.06.64 1 Karl-Marx-Stadt 21.06.1987 136 22.03 +0.8 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 New Orleans 28.06.1992 136 22.03 +0.2 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Torino 04.09.1992 136 22.03 +1.4 Allyson Felix USA 18.11.85 2 New York City 12.06.2010 136 22.03 -0.5 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 Zürich 15.08.2014 143 22.04 +0.9 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Athínai 09.09.1982 143 22.04 -0.1 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 2 Los Angeles 09.08.1984 143 22.04A +0.7 Dawn Sowell USA 27.03.66 1 Provo 02.06.1989 143 22.04 +0.5 Gwen Torrence USA 12.06.65 2 Stockholm 12.07.1994 143 22.04 +0.6 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 New York City 21.05.1995 143 22.04 +0.5 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 1 Abilene 24.03.2018 149 22.05 +0.1 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Karl-Marx-Stadt 11.08.1979 149 22.05 +1.8 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Berlin 23.06.1991 149 22.05 +1.7 Irina Privalova RUS 12.11.68 1h1 Moskva 19.07.1992 149 22.05 +0.8 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Athínai 25.08.2004 149 22.05 +1.3 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1 Kingston 11.06.2016 149 22.05 +0.8 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 London 11.08.2017 149 22.05 +1.1 Shericka Jackson JAM 16.07.94 1 Paris 30.06.2018 156 22.06 +1.2 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Erfurt 28.05.1978 156 22.06 +0.3 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Bruxelles 05.09.1986 156 22.06 -1.8 Pam Marshall USA 16.08.60 1rA Zürich 19.08.1987 156 22.06 +1.2 Merlene Ottey JAM 10.05.60 3 Roma 03.09.1987 156 22.06A +0.7 Evette de Klerk RSA 21.08.65 1 Pietersburg 08.04.1989 156 22.06 +0.2 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Torino 04.09.1992 156 22.06 +0.4 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Monaco 16.08.1997 156 22.06 -0.4 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1 Shanghai 12.05.2018 164 22.07 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Karl-Marx-Stadt 03.06.1978 164 22.07 -1.0 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Ostrava 03.06.1981 164 22.07 ±0.0 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Jena 09.08.1981 164 22.07 +1.2 Silke Möller GER 20.06.64 2 Jena 29.06.1986 164 22.07 +1.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2s1 Seoul 29.09.1988 164 22.07 +0.8 Gwen Torrence USA 12.06.65 2 Bruxelles 13.09.1991 164 22.07 ±0.0 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Monaco 11.08.1992 164 22.07 +0.6 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Bruxelles 28.08.1992 164 22.07 +0.4 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Berlin 30.08.1994 164 22.07 +1.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1r1 Lausanne 05.07.1995 164 22.07 -0.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Köln 18.08.1995 164 22.07 +0.4 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1s1 Atlanta 01.08.1996 164 22.07 -0.1 Mary Onyali NGR 03.02.68 1 Zürich 14.08.1996 164 22.07 +0.6 Marion Jones USA 12.10.75 1 Stockholm 30.07.1999 164 22.07 +0.2 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 5 Beijing 28.08.2015 179 22.08 +2.0 Heike Drechsler GER 16.12.64 1 Berlin 13.09.1988 179 22.08 -0.1 Irina Privalova RUS 12.11.68 3s2 Barcelona 05.08.1992 179 22.08 ±0.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Monaco 11.08.1992 179 22.08 +0.9 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Bruxelles 03.09.1993 179 22.08 +0.1 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1s2 Atlanta 01.08.1996 179 22.08 -0.3 Candyce McGrone USA 24.03.89 1 Monaco 17.07.2015 179 22.08 +0.8 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 2 London 11.08.2017 186 22.09 -0.1 Merlene Ottey JAM 10.05.60 3 Los Angeles 09.08.1984 186 22.09 +1.3 Silke Möller GER 20.06.64 5 Seoul 29.09.1988 186 22.09 -2.4 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1 Tokyo 30.08.1991 186 22.09 -0.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 3 Barcelona 06.08.1992 186 22.09 -0.7 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Sankt Peterburg 25.07.1994 186 22.09 ±0.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Bellinzona 12.07.1996 186 22.09 +0.5 Inger Miller USA 12.06.72 2 Sacramento 23.07.2000 186 22.09 -0.3 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 1 New York City 09.06.2012 186 22.09 -0.2 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 2 London 08.08.2012 186 22.09 +1.9 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Lausanne 09.07.2015 186 22.09 -0.3 Dafne Schippers NED 15.06.92 2 Monaco 17.07.2015 186 22.09 -0.3 Tori Bowie USA 27.08.90 1r1 Gainesville 28.04.2017 186 22.09 +1.5 Deajah Stevens USA 19.05.95 1 Eugene 14.05.2017 186 22.09 +0.5 Elaine Thompson JAM 28.06.92 1rA Kingston 20.05.2017 186 22.09 +0.1 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 3 Zürich 24.08.2017 186 22.09 +0.9 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1 Gold Coast 12.04.2018 202 22.10 ±0.0 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Nice 14.08.1982 202 22.10 -0.1 Kathy Cook GBR 03.05.60 4 Los Angeles 09.08.1984 202 22.10 ±0.0 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 2r1 Zürich 22.08.1984 202 22.10 +0.3 Heike Drechsler GER 16.12.64 2 Bruxelles 05.09.1986 202 22.10A +0.7 Evette de Klerk RSA 21.08.65 1 Pretoria 29.04.1989 202 22.10 -0.6 Gwen Torrence USA 12.06.65 2rA Zürich 19.08.1992 202 22.10 +0.2 Gwen Torrence USA 12.06.65 3 Torino 04.09.1992 202 22.10 +0.2 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Fukuoka 18.09.1993 202 22.10 +0.8 Inger Miller USA 12.06.72 1r2 Athínai 16.06.1999 202 22.10 +2.0 Marion Jones USA 12.10.75 1 Eugene 27.06.1999 202 22.10 +0.6 Marion Jones USA 12.10.75 1 Zürich 11.08.1999 202 22.10 +0.6 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 1 Kingston 01.07.2012 202 22.10 -0.3 Elaine Thompson JAM 28.06.92 1 London 25.07.2015 202 22.10 -0.5 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 Lausanne 06.07.2017 216 22.11 +1.3 Valerie Brisco USA 06.07.60 4 Indianapolis 23.07.1988 216 22.11 +1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Nice 15.07.1992 216 22.11A -0.5 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Ciudad de México 03.05.2003 216 22.11 +0.6 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Stuttgart 09.09.2006 216 22.11 +1.1 Sherone Simpson JAM 12.08.84 3 Kingston 29.06.2008 216 22.11 +1.0 Carmelita Jeter USA 24.11.79 2 Eugene 30.06.2012 216 22.11 +0.1 Myriam Soumaré FRA 29.10.86 2 Bruxelles 05.09.2014 216 22.11 +1.9 Dafne Schippers NED 15.06.92 2 Eugene 28.05.2016 216 22.11 +0.1 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1 Kingston 09.06.2018 225 22.12 -1.3 Silke Möller GER 20.06.64 2 Leipzig 11.08.1985 225 22.12 +1.2 Pam Marshall USA 16.08.60 1r1 Moskva 08.07.1986 225 22.12 +0.9 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Granada 26.05.1990 225 22.12 -1.4 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1 Hannover 28.07.1991 225 22.12 -1.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1s1 Barcelona 05.08.1992 225 22.12 -0.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 3rA Zürich 19.08.1992 225 22.12 +0.2 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1s2 Stuttgart 19.08.1993 225 22.12 -2.2 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Göteborg 10.08.1995 225 22.12 -2.2 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Göteborg 10.08.1995 225 22.12 -0.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2rA Zürich 16.08.1995 225 22.12 +0.3 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 Atlanta 01.08.1996 225 22.12 -0.1 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 1s3 Beijing 27.08.2015 225 22.12 ±0.0 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 Bruxelles 08.09.2015 238 22.13 +0.9 Kathy Cook GBR 03.05.60 2 Athínai 09.09.1982 238 22.13 +0.3 Marita Koch GDR 18.02.57 1r1 Bratislava 04.06.1983 238 22.13 +1.5 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Helsinki 14.08.1983 238 22.13 -2.0 Marita Koch GDR 18.02.57 1r1 Karl-Marx-Stadt 20.05.1984 238 22.13 +1.3 Heike Drechsler GER 16.12.64 1 Tallinn 22.06.1986 238 22.13 +1.2 Ewa Kasprzyk POL 07.09.57 2r1 Moskva 08.07.1986 238 22.13 +1.8 Grace Jackson JAM 14.06.61 1s2 Seoul 29.09.1988 238 22.13 +1.1 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1 Lausanne 12.07.1990 238 22.13 +0.4 Irina Privalova RUS 12.11.68 1r1 Köln 16.08.1992 238 22.13 ±0.0 Irina Privalova RUS 12.11.68 3 Stuttgart 19.08.1993 238 22.13 ±0.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 3 Monaco 25.07.1995 238 22.13 +1.1 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1s2 Athínai 24.08.2004 238 22.13 +0.3 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Carson 26.06.2005 238 22.13 +1.0 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 1 Kingston 23.06.2013 238 22.13 -0.1 Elaine Thompson JAM 28.06.92 1s1 Beijing 27.08.2015 238 22.13 -0.8 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 London 23.07.2016 238 22.13 +0.8 Tori Bowie USA 27.08.90 1s3 Rio de Janeiro 16.08.2016 238 22.13 +0.1 Elaine Thompson JAM 28.06.92 2s1 Rio de Janeiro 16.08.2016 238 22.13 +0.1 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 Saint-Denis 27.08.2016 257 22.14 +1.5 Valerie Brisco USA 06.07.60 1 Bruxelles 24.08.1984 257 22.14 +0.9 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Moskva 24.06.1992 257 22.14 -0.6 Carlette Guidry USA 04.09.68 1 Atlanta 23.06.1996 257 22.14 +1.2 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Carson 22.05.2005 257 22.14 +1.8 Sherone Simpson JAM 12.08.84 1 Kingston 06.05.2006 257 22.14 ±0.0 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Saint-Denis 16.07.2010 257 22.14 -0.2 Carmelita Jeter USA 24.11.79 3 London 08.08.2012 257 22.14 +0.2 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1rA Kingston 09.05.2015 265 22.15 +0.4 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Praha 17.08.1984 265 22.15 +1.4 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1 Santa Monica 12.06.1988 265 22.15 +1.7 Silke Möller GER 20.06.64 3s1 Seoul 29.09.1988 265 22.15A -2.4 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Sestriere 31.07.1991 265 22.15 +0.2 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 1 San José 30.05.1992 265 22.15 -1.0 Irina Privalova RUS 12.11.68 1rA Zürich 17.08.1994 265 22.15 +0.4 Gwen Torrence USA 12.06.65 2 Berlin 30.08.1994 265 22.15 -0.5 Marion Jones USA 12.10.75 1 Monaco 04.08.1999 265 22.15 +1.1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 4 Kingston 29.06.2008 265 22.15 +1.0 Shalonda Solomon USA 19.12.85 1 Eugene 26.06.2011 265 22.15 +0.6 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 1s2 Eugene 29.06.2012 265 22.15 -0.1 Tori Bowie USA 27.08.90 3 Rio de Janeiro 17.08.2016 265 22.15 +0.8 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 3 London 11.08.2017 278 22.16 +0.6 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Koblenz 25.08.1982 278 22.16 -0.2 Valerie Brisco USA 06.07.60 1 Los Angeles 22.06.1984 278 22.16 +0.1 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Los Angeles 08.06.1985 278 22.16 -0.5 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Budapest 05.08.1990 278 22.16 -2.4 Gwen Torrence USA 12.06.65 2 Tokyo 30.08.1991 278 22.16 -1.0 Gwen Torrence USA 12.06.65 2rA Zürich 17.08.1994 278 22.16 +0.4 Mary Onyali NGR 03.02.68 2s1 Atlanta 01.08.1996 278 22.16 +0.9 Marion Jones USA 12.10.75 1 Stockholm 07.07.1997 278 22.16 +0.2 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Helsinki 12.08.2005 278 22.16 +1.9 Elaine Thompson JAM 28.06.92 3 Eugene 28.05.2016 278 22.16 -0.5 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 2 Lausanne 06.07.2017 289 22.17 -1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Knoxville 20.06.1982 289 22.17 ±0.0 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Jena 13.05.1984 289 22.17 ±0.0 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Viareggio 06.08.1986 289 22.17 +1.3 Gwen Torrence USA 12.06.65 6 Seoul 29.09.1988 289 22.17 +0.4 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Lausanne 07.07.1993 289 22.17A -2.3 Zhanna Block UKR 06.07.72 1rA Monachil 09.07.1997 289 22.17 +0.1 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Köln 24.08.1997 289 22.17 +1.8 Inger Miller USA 12.06.72 1s1 Sevilla 25.08.1999 289 22.17 +0.6 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 2 Stuttgart 09.09.2006 289 22.17 -0.3 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 1 Moskva 16.08.2013 299 22.18 +0.4 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Stuttgart 22.08.1978 299 22.18 +0.7 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Roma 04.09.1981 299 22.18 +1.9 Heike Drechsler GER 16.12.64 2 Karl-Marx-Stadt 21.06.1987 299 22.18 +1.2 Pam Marshall USA 16.08.60 4 Roma 03.09.1987 299 22.18 +0.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Lausanne 08.07.1992 299 22.18 -0.6 Dannette Young USA 06.10.64 2 Atlanta 23.06.1996 299 22.18 +0.9 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1s2 Sankt Peterburg 04.07.1996 299 22.18 +0.5 Merlene Frazer JAM 27.12.73 1s2 Sevilla 25.08.1999 299 22.18 +1.1 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Kingston 27.06.2004 299 22.18 +0.8 Allyson Felix USA 18.11.85 2 Athínai 25.08.2004 299 22.18 +2.0 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Carson 20.05.2007 299 22.18 +1.5 Tori Bowie USA 27.08.90 1 Eugene 30.05.2014 299 22.18 +1.9 Dezerea Bryant USA 27.04.93 1 Eugene 13.06.2015 299 22.18 +0.9 Shericka Jackson JAM 16.07.94 2 Gold Coast 12.04.2018 313 22.19 +0.9 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Potsdam 11.05.1980 313 22.19 +1.5 Natalya Bochina RUS 04.01.62 2 Moskva 30.07.1980 313 22.19 -1.6 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Zagreb 16.08.1981 313 22.19 +1.9 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Potsdam 10.06.1982 313 22.19 +1.5 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Helsinki 14.08.1983 313 22.19 +0.4 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 2 Erfurt 03.06.1984 313 22.19 -1.1 Marita Koch GDR 18.02.57 2rB Zürich 21.08.1985 313 22.19 +0.8 Ewa Kasprzyk POL 07.09.57 1 Slupsk 08.06.1986 313 22.19 +2.0 Silke Möller GER 20.06.64 2 Berlin 13.09.1988 313 22.19 +0.3 Heike Drechsler GER 16.12.64 2 Split 30.08.1990 313 22.19 -0.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Sevilla 30.05.1991 313 22.19 +0.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1rA Sevilla 06.06.1992 313 22.19 -0.6 Irina Privalova RUS 12.11.68 4 Barcelona 06.08.1992 313 22.19 +0.9 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Oslo 22.07.1994 313 22.19 ±0.0 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Saint-Denis 03.07.1999 313 22.19 +0.8 Marion Jones USA 12.10.75 1 Roma 07.07.1999 313 22.19 +0.6 Inger Miller USA 12.06.72 2 Zürich 11.08.1999 313 22.19 +1.4 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Birmingham 20.08.2006 313 22.19 ±0.0 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1s1 Beijing 20.08.2008 313 22.19 +1.9 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 1h2 Des Moines 07.06.2012 313 22.19 +1.0 Aleksandra Fedoriva RUS 13.09.88 1 Cheboksary 06.07.2012 313 22.19 -2.3 Elaine Thompson JAM 28.06.92 1 Ad-Dawhah 05.05.2017 335 22.20 +1.5 Merlene Ottey JAM 10.05.60 3 Moskva 30.07.1980 335 22.20 +1.2 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1r1 Zürich 24.08.1983 335 22.20 +0.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 San José 09.06.1984 335 22.20 -0.1 Grace Jackson JAM 14.06.61 5 Los Angeles 09.08.1984 335 22.20 +1.7 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Berlin 20.08.1986 335 22.20 +1.2 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1s1 San José 26.06.1987 335 22.20 +0.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1r1 Linz 13.08.1992 335 22.20 -0.6 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 4rA Zürich 19.08.1992 335 22.20 -0.5 Gwen Torrence USA 12.06.65 1s1 Stuttgart 19.08.1993 335 22.20 -0.5 Irina Privalova RUS 12.11.68 2s1 Stuttgart 19.08.1993 335 22.20 ±0.0 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 4 Stuttgart 19.08.1993 335 22.20 +0.1 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Monaco 09.09.1995 335 22.20 +0.3 Inger Miller USA 12.06.72 1 Bruxelles 28.08.1998 335 22.20 ±0.0 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Manchester 29.07.2002 335 22.20 +2.0 Kim Gevaert BEL 05.08.78 1 Bruxelles 09.07.2006 335 22.20 -0.4 Carmelita Jeter USA 24.11.79 1 Monaco 22.07.2011 335 22.20 +0.4 Jenna Prandini USA 20.11.92 1 Eugene 28.06.2015 352 22.21 +1.9 Irena Szewinska POL 24.05.46 1 Potsdam 13.06.1974 352 22.21 ±0.0 Kathy Cook GBR 03.05.60 1 Nice 20.08.1984 352 22.21 +0.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Bruxelles 25.08.1989 352 22.21 -1.9 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Saint-Denis 22.06.1990 352 22.21 +0.9 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1r1 Linz 05.07.1991 352 22.21 -0.7 Irina Privalova RUS 12.11.68 1r1 Zürich 07.08.1991 352 22.21 -2.4 Merlene Ottey JAM 10.05.60 3 Tokyo 30.08.1991 352 22.21 ±0.0 Gwen Torrence USA 12.06.65 1q2 Barcelona 03.08.1992 352 22.21 +1.5 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Rieti 28.08.1994 352 22.21 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Pune 13.09.1994 352 22.21 +0.8 Allyson Felix USA 18.11.85 1s1 Osaka 30.08.2007 352 22.21 +1.9 Jenna Prandini USA 20.11.92 2 Eugene 13.06.2015 352 22.21 +1.9 Ariana Washington USA 04.09.96 1 Eugene 11.06.2016 352 22.21 -0.1 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 4 Rio de Janeiro 17.08.2016 352 22.21 ±0.0 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1 Nassau 24.06.2017 367 22.22 +0.3 Marlies Göhr GDR 21.03.58 3r1 Potsdam 21.07.1984 367 22.22 +0.8 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Tokyo 14.09.1984 367 22.22 +1.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Walnut 31.05.1987 367 22.22 +0.3 Silke Möller GER 20.06.64 1 Neubrandenburg 11.06.1987 367 22.22 +1.2 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1q3 Barcelona 03.08.1992 367 22.22 +1.0 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Monaco 07.08.1993 367 22.22 +0.2 Galina Malchugina RUS 17.12.62 2s2 Stuttgart 19.08.1993 367 22.22 ±0.0 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Bruxelles 19.08.1994 367 22.22 -0.9 Falilat Ogunkoya NGR 05.12.68 1 Dakar 22.08.1998 367 22.22 -0.4 Marion Jones USA 12.10.75 1 Oslo 30.06.1999 367 22.22 +0.6 Beverly McDonald JAM 15.02.70 2 Sevilla 27.08.1999 367 22.22 +0.3 Rachelle Smith USA 30.06.81 2 Carson 26.06.2005 367 22.22 +0.6 Sherone Simpson JAM 12.08.84 3 Stuttgart 09.09.2006 367 22.22 ±0.0 Allyson Felix USA 18.11.85 1s2 Eugene 05.07.2008 367 22.22 -1.0 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Daegu 02.09.2011 367 22.22 +0.1 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 1q1 Jacksonville 26.05.2012 367 22.22 +1.0 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 3 Eugene 30.06.2012 367 22.22 +0.4 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 1h7 Beijing 26.08.2015 367 22.22 ±0.0 Allyson Felix USA 18.11.85 2 Bruxelles 08.09.2015 367 22.22 +0.8 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 4 London 11.08.2017 367 22.22 -0.2 Jenna Prandini USA 20.11.92 1s2 Des Moines 24.06.2018 388 22.23 +0.9 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 3 Indianapolis 19.06.1983 388 22.23 +0.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Sevilla 01.06.1988 388 22.23 -0.2 Dannette Young USA 06.10.64 1 Monaco 02.08.1988 388 22.23 -0.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Villeneuve d'Ascq 25.06.1989 388 22.23 -1.0 Silke Möller GER 20.06.64 1 Neubrandenburg 23.07.1989 388 22.23 +0.3 Galina Malchugina RUS 17.12.62 3 Split 30.08.1990 388 22.23 -0.7 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Sankt Peterburg 25.07.1994 388 22.23 -1.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 London 09.09.1994 388 22.23 -0.5 Irina Privalova RUS 12.11.68 1h3 Göteborg 09.08.1995 388 22.23 +0.8 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Stuttgart 13.07.1997 388 22.23 ±0.0 Beverly McDonald JAM 15.02.70 1 Edwardsville 22.05.1999 388 22.23A +1.8 Carol Rodriguez PUR 16.12.85 1h1 Provo 26.05.2006 388 22.23 -0.2 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 1 Athínai 17.09.2006 388 22.23 +1.3 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 2 Stockholm 31.07.2009 388 22.23 +1.0 Carmelita Jeter USA 24.11.79 2 Eugene 26.06.2011 388 22.23 +0.8 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Eugene 02.06.2012 388 22.23 +0.3 Kelly-Ann Baptiste TTO 14.10.86 1 Port of Spain 23.06.2013 388 22.23 -0.8 Olivia Ekponé USA 05.01.93 1 Lexington 18.05.2014 388 22.23 +1.5 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 2 Eugene 30.05.2014 388 22.23 -2.8 Tori Bowie USA 27.08.90 1 New York City 13.06.2015 388 22.23 -0.3 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 3 Monaco 17.07.2015 409 22.24 +0.3 Gesine Walther GDR 06.10.62 2 Dresden 03.07.1982 409 22.24 -0.3 Valerie Brisco USA 06.07.60 1 Stockholm 01.07.1986 409 22.24 +1.3 Pam Marshall USA 16.08.60 1 Irvine 14.06.1987 409 22.24 +0.1 Maya Azarashvili GEO 06.04.64 1 Kiev 16.08.1988 409 22.24 +0.3 Grace Jackson JAM 14.06.61 1q3 Seoul 28.09.1988 409 22.24 +1.2 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Saint-Denis 23.06.1989 409 22.24 -1.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 London 12.07.1991 409 22.24 +0.6 Dannette Young USA 06.10.64 2 Monaco 03.08.1991 409 22.24 +0.8 Carlette Guidry USA 04.09.68 2 New Orleans 28.06.1992 409 22.24 +0.3 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Tokyo 15.09.1994 409 22.24 +1.6 Gwen Torrence USA 12.06.65 2r1 Lausanne 05.07.1995 409 22.24 -0.1 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Stockholm 10.07.1995 409 22.24 -0.4 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1q3 Atlanta 31.07.1996 409 22.24 +0.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Atlanta 01.08.1996 409 22.24 +0.4 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 3s1 Atlanta 01.08.1996 409 22.24 -0.6 Marion Jones USA 12.10.75 1 New Orleans 21.06.1998 409 22.24 +0.8 Beverly McDonald JAM 15.02.70 1 Villeneuve d'Ascq 11.07.1998 409 22.24 +0.2 Inger Miller USA 12.06.72 1 Bruxelles 03.09.1999 409 22.24 -0.3 Zhanna Block UKR 06.07.72 1 Bruxelles 30.08.2002 409 22.24 +0.5 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1s1 Berlin 20.08.2009 409 22.24 +1.5 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 1 Des Moines 11.06.2011 409 22.24 +1.8 Carmelita Jeter USA 24.11.79 1s3 Eugene 26.06.2011 409 22.24 -0.5 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 1 Monaco 19.07.2013 409 22.24 +1.9 Kamaria Brown USA 21.12.92 3 Eugene 13.06.2015 409 22.24 +1.9 Kyra Jefferson USA 23.09.94 4 Eugene 13.06.2015 434 22.25 +1.1 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Ostrava 06.06.1979 434 22.25 +1.3 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Cottbus 26.06.1982 434 22.25 ±0.0 Kathy Cook GBR 03.05.60 3r1 Zürich 22.08.1984 434 22.25 +0.7 Gwen Torrence USA 12.06.65 1q2 Seoul 28.09.1988 434 22.25 +1.3 Cathy Freeman AUS 16.02.73 1 Victoria 26.08.1994 434 22.25 -0.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1s2 Göteborg 10.08.1995 434 22.25 -0.6 Inger Miller USA 12.06.72 3 Atlanta 23.06.1996 434 22.25 -0.6 Gwen Torrence USA 12.06.65 4 Atlanta 23.06.1996 434 22.25A -0.6 Falilat Ogunkoya NGR 05.12.68 2 Johannesburg 11.09.1998 434 22.25 +1.8 Andrea Philipp GER 29.07.71 2s1 Sevilla 25.08.1999 434 22.25 +0.7 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 1 Gateshead 11.06.2006 434 22.25 +1.1 Simone Facey JAM 07.05.85 5 Kingston 29.06.2008 434 22.25 +0.4 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 1 Glasgow 31.07.2014 434 22.25 -0.3 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 4 Monaco 17.07.2015 434 22.25 -0.2 Dafne Schippers NED 15.06.92 1r1 Gainesville 22.04.2016 434 22.25 +1.9 Deajah Stevens USA 19.05.95 2 Eugene 11.06.2016 434 22.25 -0.6 Tori Bowie USA 27.08.90 1 Eugene 10.07.2016 434 22.25 +0.8 Michelle-Lee Ahye TTO 10.04.92 2s3 Rio de Janeiro 16.08.2016 434 22.25 -0.2 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 1 Monaco 21.07.2017 434 22.25 +0.6 Lynna Irby USA 06.12.98 1 Knoxville 13.05.2018 454 22.26 +0.9 Natalya Bochina RUS 04.01.62 1q3 Moskva 28.07.1980 454 22.26 ±0.0 Natalya Bochina RUS 04.01.62 1 Nice 17.08.1980 454 22.26 ±0.0 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Frankfurt 05.07.1981 454 22.26 +1.2 Kathy Cook GBR 03.05.60 2r1 Zürich 24.08.1983 454 22.26 ±0.0 Valerie Brisco USA 06.07.60 4r1 Zürich 22.08.1984 454 22.26 ±0.0 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 London 11.07.1986 454 22.26 -1.4 Valerie Brisco USA 06.07.60 2r2 Zürich 13.08.1986 454 22.26 +1.6 Gwen Torrence USA 12.06.65 1q3 Indianapolis 22.07.1988 454 22.26 ±0.0 Dannette Young USA 06.10.64 1 Köln 21.08.1988 454 22.26 -0.3 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 Dijon 15.06.1991 454 22.26 +1.2 Carlette Guidry USA 04.09.68 2q3 Barcelona 03.08.1992 454 22.26 -0.1 Inger Miller USA 12.06.72 2 Zürich 14.08.1996 454 22.26 +0.2 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1s2 Athínai 07.08.1997 454 22.26 ±0.0 Christine Arron FRA 13.09.73 2 Saint-Denis 03.07.1999 454 22.26 -0.5 Inger Miller USA 12.06.72 2 Monaco 04.08.1999 454 22.26 +1.1 Beverly McDonald JAM 15.02.70 1q2 Sevilla 24.08.1999 454 22.26 +1.8 Beverly McDonald JAM 15.02.70 3s1 Sevilla 25.08.1999 454 22.26 +0.6 Andrea Philipp GER 29.07.71 3= Sevilla 27.08.1999 454 22.26 +0.6 Merlene Frazer JAM 27.12.73 3= Sevilla 27.08.1999 454 22.26 +1.2 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Budapest 30.07.2011 454 22.26 -0.5 Tiffany Townsend USA 24.06.89 2 Monaco 19.07.2013 454 22.26 +0.5 Kyra Jefferson USA 23.09.94 1q3 Jacksonville 30.05.2015 454 22.26 +1.8 Kyra Jefferson USA 23.09.94 1h2 Eugene 11.06.2015 454 22.26 -0.1 Candyce McGrone USA 24.03.89 2s1 Beijing 27.08.2015 454 22.26 ±0.0 Elaine Thompson JAM 28.06.92 3 Bruxelles 08.09.2015 454 22.26 +0.3 Tori Bowie USA 27.08.90 1 Nassau 16.04.2016 454 22.26 -1.3 Felicia Brown USA 27.10.93 1 Tuscaloosa 14.05.2016 481 22.27 -1.1 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Zürich 15.08.1979 481 22.27 ±0.0 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 2 Frankfurt 05.07.1981 481 22.27 +0.5 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Budapest 29.07.1981 481 22.27 +1.2 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 3r1 Zürich 24.08.1983 481 22.27 +1.0 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1s1 Los Angeles 09.08.1984 481 22.27 +1.2 Elvira Barbashina UZB 25.02.63 3r1 Moskva 08.07.1986 481 22.27 -0.8 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 Nice 10.07.1988 481 22.27 +1.8 Heike Drechsler GER 16.12.64 2s2 Seoul 29.09.1988 481 22.27 -0.8 Gwen Torrence USA 12.06.65 1s1 New Orleans 27.06.1992 481 22.27 +0.8 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Bratislava 01.06.1993 481 22.27 +2.0 Galina Malchugina RUS 17.12.62 2 Rieti 05.09.1993 481 22.27 -0.1 Irina Privalova RUS 12.11.68 3 Zürich 14.08.1996 481 22.27 +0.7 Pauline Davis-Thompson BAH 09.07.66 1 Sydney 28.09.2000 481 22.27 +1.2 Lauryn Williams USA 11.09.83 2 Carson 22.05.2005 481 22.27 -0.6 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Monaco 10.09.2005 481 22.27 -0.1 Carmelita Jeter USA 24.11.79 1 Zürich 08.09.2011 481 22.27 +1.3 Joanna Atkins USA 31.01.89 1r1 Gainesville 04.04.2014 481 22.27 +0.4 Tori Bowie USA 27.08.90 1s3 Eugene 09.07.2016 499 22.28 -1.2 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Cottbus 31.05.1981 499 22.28 +1.4 Valerie Brisco USA 06.07.60 1s2 Los Angeles 09.08.1984 499 22.28 +2.0 Pam Marshall USA 16.08.60 1r2 Walnut 27.04.1986 499 22.28 +1.2 Valerie Brisco USA 06.07.60 1 Durham 24.07.1987 499 22.28 +1.7 Marlies Göhr GDR 21.03.58 2 Karl-Marx-Stadt 12.06.1988 499 22.28 +0.4 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Linz 14.08.1989 499 22.28 -0.7 Gwen Torrence USA 12.06.65 2r1 Zürich 07.08.1991 499 22.28 -2.4 Irina Privalova RUS 12.11.68 4 Tokyo 30.08.1991 499 22.28 -0.1 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 4 Zürich 14.08.1996 499 22.28 +1.1 Fatima Yusuf NGR 02.05.71 2q2 Sevilla 24.08.1999 499 22.28 +0.6 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 5 Sevilla 27.08.1999 499 22.28 +0.7 Susanthika Jayasinghe SRI 17.12.75 2 Sydney 28.09.2000 499 22.28 +0.5 Torri Edwards USA 31.01.77 1 Roma 11.07.2003 499 22.28 -1.2 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Sacramento 18.07.2004 499 22.28 +1.0 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 3 Eugene 26.06.2011 499 22.28 -0.5 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 3 Monaco 19.07.2013 499 22.28 +0.3 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 Marrakesh 14.09.2014 499 22.28 +0.1 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 1s2 Rio de Janeiro 16.08.2016 499 22.28 +0.1 Shericka Jackson JAM 16.07.94 1s1 Gold Coast 11.04.2018 499 22.28 +0.4 Shericka Jackson JAM 16.07.94 1 Kingston 24.06.2018 519 22.29A -1.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1h3 Provo 03.06.1982 519 22.29 +0.5 Silke Möller GER 20.06.64 1s1 Stuttgart 28.08.1986 519 22.29 -1.8 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Zürich 19.08.1987 519 22.29 +1.3 Dannette Young USA 06.10.64 1 Houston 17.06.1989 519 22.29 -0.6 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1 Helsinki 30.06.1992 519 22.29 +0.7 Silke Knoll GER 21.02.67 1 Ingolstadt 19.07.1992 519 22.29 ±0.0 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 3 Monaco 11.08.1992 519 22.29 +1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Kingston 03.07.1993 519 22.29 +0.9 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1 Sankt Peterburg 16.07.1994 519 22.29 -0.8 Dannette Young USA 06.10.64 2 Durham 12.08.1994 519 22.29 -0.5 Carlette Guidry USA 04.09.68 1s1 Atlanta 22.06.1996 519 22.29 ±0.0 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 Nice 10.07.1996 519 22.29 +0.6 LaTasha Jenkins USA 19.12.77 1 Boise 05.06.1999 519 22.29A +1.4 Porscha Lucas USA 18.06.88 1 Boulder 18.05.2008 519 22.29 ±0.0 Kerron Stewart JAM 16.04.84 2s1 Beijing 20.08.2008 519 22.29 ±0.0 Muna Lee USA 30.10.81 3s1 Beijing 20.08.2008 519 22.29 +0.5 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 2s1 Berlin 20.08.2009 519 22.29 +0.1 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Thessaloníki 12.09.2009 519 22.29 +0.1 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 2 Thessaloníki 12.09.2009 519 22.29 +0.2 Tori Bowie USA 27.08.90 2rA Kingston 09.05.2015 519 22.29 +1.6 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 2 Ad-Dawhah 15.05.2015 519 22.29 +1.7 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 1 Birmingham 07.06.2015 519 22.29 +1.7 Allyson Felix USA 18.11.85 2 Birmingham 07.06.2015 519 22.29 +1.9 Dafne Schippers NED 15.06.92 2 Lausanne 09.07.2015 519 22.29 +0.5 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1rA Clermont 30.04.2016 519 22.29 +0.2 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Beijing 18.05.2016 519 22.29 +1.4 Dafne Schippers NED 15.06.92 1r1 Azusa 14.04.2017 519 22.29 +0.9 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 3 Gold Coast 12.04.2018 547 22.30 -4.3 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Sacramento 21.06.1981 547 22.30 +0.3 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 San José 31.05.1986 547 22.30 +0.8 Valerie Brisco USA 06.07.60 1 Roma 10.09.1986 547 22.30 +1.0 Silke Möller GER 20.06.64 2 Rostock 26.06.1988 547 22.30 ±0.0 Jackie Joyner-Kersee USA 03.03.62 H Indianapolis 15.07.1988 547 22.30 +0.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2q2 Seoul 28.09.1988 547 22.30 -3.4 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1s1 Tokyo 30.08.1991 547 22.30 -0.6 Carlette Guidry USA 04.09.68 5 Barcelona 06.08.1992 547 22.30 +0.8 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Roma 27.06.1993 547 22.30 +0.8 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 2 Roma 27.06.1993 547 22.30 +1.6 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 Saint-Denis 03.06.1996 547 22.30 +0.9 Zundra Feagin-Alexander USA 12.07.73 1q1 Atlanta 22.06.1996 547 22.30 +0.2 Inger Miller USA 12.06.72 2 Paris 21.07.1999 547 22.30 +0.8 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 3 Athínai 25.08.2004 547 22.30 -0.6 Muna Lee USA 30.10.81 1 Carson 18.05.2008 547 22.30 +0.5 Muna Lee USA 30.10.81 1s3 Berlin 20.08.2009 547 22.30 +0.8 Allyson Felix USA 18.11.85 1s3 Eugene 29.06.2012 547 22.30 +0.8 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 1s3 London 07.08.2012 547 22.30 ±0.0 Allyson Felix USA 18.11.85 1s2 Moskva 15.08.2013 547 22.30 +0.1 Dafne Schippers NED 15.06.92 3 Bruxelles 05.09.2014 547 22.30 +1.7 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 3 Birmingham 07.06.2015 547 22.30 -0.6 Deajah Stevens USA 19.05.95 2 Eugene 10.07.2016 547 22.30 +1.5 Dafne Schippers NED 15.06.92 4 Eugene 27.05.2017 547 22.30 -2.5 Deajah Stevens USA 19.05.95 1 Sacramento 25.06.2017 547 22.30 +0.9 Elaine Thompson JAM 28.06.92 4 Gold Coast 12.04.2018 547 22.30 +1.1 Jenna Prandini USA 20.11.92 2 Paris 30.06.2018 573 22.31 +0.1 Lyudmila Kondratyeva RUS 11.04.58 1 Moskva 12.06.1980 573 22.31 +1.6 Kathy Cook GBR 03.05.60 1 London 08.08.1980 573 22.31 +0.7 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 2 Roma 04.09.1981 573 22.31 +0.9 Randy Givens USA 27.03.62 4 Indianapolis 19.06.1983 573 22.31 ±0.0 Silke Möller GER 20.06.64 1r1 Erfurt 01.06.1986 573 22.31 -0.3 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1r1 Köln 17.08.1986 573 22.31 +0.8 Evelyn Ashford USA 15.04.57 2 Roma 10.09.1986 573 22.31 +1.6 Pam Marshall USA 16.08.60 2q3 Indianapolis 22.07.1988 573 22.31 +1.3 Dannette Young USA 06.10.64 1 Zürich 17.08.1988 573 22.31 +1.1 Mary Onyali NGR 03.02.68 2 Villeneuve d'Ascq 29.06.1990 573 22.31 +0.2 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Berlin 10.09.1991 573 22.31 -1.6 Carlette Guidry USA 04.09.68 2s1 Barcelona 05.08.1992 573 22.31 +0.4 Gwen Torrence USA 12.06.65 2r1 Köln 16.08.1992 573 22.31 -0.9 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 Villeneuve d'Ascq 25.05.1996 573 22.31 +0.5 Dannette Young USA 06.10.64 1s2 Atlanta 22.06.1996 573 22.31 -0.1 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 5 Zürich 14.08.1996 573 22.31 +1.1 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 3q2 Sevilla 24.08.1999 573 22.31A -0.5 LaTasha Jenkins USA 19.12.77 2 Ciudad de México 03.05.2003 573 22.31 -0.9 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Monterrey 11.06.2005 573 22.31 +0.2 Rachelle Smith USA 30.06.81 2 Helsinki 12.08.2005 573 22.31 +0.2 Christine Arron FRA 13.09.73 3 Helsinki 12.08.2005 573 22.31 +0.3 Rachelle Smith USA 30.06.81 1 Indianapolis 25.06.2006 573 22.31 +1.6 Rachelle Smith USA 30.06.81 1 New York City 02.06.2007 573 22.31 -0.2 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 1q1 Osaka 29.08.2007 573 22.31 +1.5 Carmelita Jeter USA 24.11.79 1r2 Westwood 11.04.2012 573 22.31 +1.0 Allyson Felix USA 18.11.85 1s2 London 07.08.2012 573 22.31 +1.3 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 1rA Walnut 20.04.2013 573 22.31 +0.2 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 6 Beijing 28.08.2015 573 22.31 +0.6 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 1h4 Rio de Janeiro 15.08.2016 573 22.31 -0.1 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 5 Rio de Janeiro 17.08.2016 573 22.31 -0.6 Deajah Stevens USA 19.05.95 1r2 Torrance 15.04.2017 573 22.31 +1.7 Deajah Stevens USA 19.05.95 1h2 Eugene 28.05.2017 573 22.31 +1.4 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 Oslo 15.06.2017 606 22.32A -0.4 Marita Koch GDR 18.02.57 1s1 Ciudad de México 11.09.1979 606 22.32 -0.8 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1s1 Moskva 30.07.1980 606 22.32 +0.5 Gesine Walther GDR 06.10.62 1r2 Potsdam 21.07.1984 606 22.32 +1.4 Grace Jackson JAM 14.06.61 2s2 Los Angeles 09.08.1984 606 22.32 -0.8 Marie-Christine Cazier FRA 23.08.63 2 Stuttgart 29.08.1986 606 22.32 +1.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Sevilla 20.06.1989 606 22.32 +0.8 Galina Malchugina RUS 17.12.62 2 Bratislava 01.06.1993 606 22.32 +1.0 Mary Onyali NGR 03.02.68 3 Monaco 07.08.1993 606 22.32 ±0.0 Mary Onyali NGR 03.02.68 5 Stuttgart 19.08.1993 606 22.32 -0.5 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Hobart 26.02.1994 606 22.32 +0.9 Cathy Freeman AUS 16.02.73 3 Oslo 22.07.1994 606 22.32 +0.2 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Helsinki 11.08.1994 606 22.32 -0.5 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 London 07.07.1995 606 22.32 +1.5 Dannette Young USA 06.10.64 1h2 Atlanta 21.06.1996 606 22.32 -0.7 Zhanna Block UKR 06.07.72 1 Athínai 08.08.1997 606 22.32 ±0.0 Beverly McDonald JAM 15.02.70 3 Saint-Denis 03.07.1999 606 22.32 -0.4 Sevatheda Fynes BAH 17.10.74 1 Nice 17.07.1999 606 22.32 -0.5 Susanthika Jayasinghe SRI 17.12.75 1 Yokohama 09.09.2000 606 22.32 +0.5 Ebonie Floyd USA 21.10.83 1 Des Moines 26.05.2007 606 22.32 +0.3 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1r2 Réthymno 20.07.2009 606 22.32 +0.9 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1rA Lawrence 17.04.2010 606 22.32 +0.1 Myriam Soumaré FRA 29.10.86 1 Barcelona 31.07.2010 606 22.32 -0.4 Allyson Felix USA 18.11.85 2 Monaco 22.07.2011 606 22.32 +1.0 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1s1 London 07.08.2012 606 22.32 +0.9 Antonique Strachan BAH 22.08.93 1 Nassau 22.06.2013 606 22.32 -0.3 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 2 Moskva 16.08.2013 606 22.32 -0.3 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 3 Moskva 16.08.2013 606 22.32 +0.4 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 1 Saint-Denis 05.07.2014 606 22.32 +0.8 Charonda Williams USA 27.03.87 1rA Luzern 14.07.2015 606 22.32 -0.3 Tori Bowie USA 27.08.90 2 London 25.07.2015 606 22.32 -0.1 Ivet Lalova-Collio BUL 18.05.84 3s1 Beijing 27.08.2015 606 22.32 +0.3 Deajah Stevens USA 19.05.95 1h1 Eugene 09.06.2016 606 22.32 +0.6 Gabrielle Thomas USA 07.12.96 1r1 Coral Gables 07.04.2018 639 22.33 +1.3 Lyudmila Kondratyeva RUS 11.04.58 1 Sittard 01.07.1979 639 22.33 +0.6 Grace Jackson JAM 14.06.61 2 San José 09.06.1984 639 22.33 +1.4 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1q4 Los Angeles 08.08.1984 639 22.33 +0.3 Heike Drechsler GER 16.12.64 1s2 Stuttgart 28.08.1986 639 22.33 -0.7 Anelia Nuneva BUL 30.06.62 1 Dráma 09.08.1987 639 22.33 +1.3 Gwen Torrence USA 12.06.65 2 Zürich 17.08.1988 639 22.33 +1.7 Maya Azarashvili GEO 06.04.64 4s1 Seoul 29.09.1988 639 22.33 +1.3 Maya Azarashvili GEO 06.04.64 7 Seoul 29.09.1988 639 22.33 -0.9 Heike Drechsler GER 16.12.64 1 Barcelona 16.07.1990 639 22.33 -1.0 Katrin Krabbe GER 22.11.69 2rA Zürich 15.08.1990 639 22.33 +0.4 Galina Malchugina RUS 17.12.62 2 Köln 19.08.1990 639 22.33 +0.8 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Kingston 02.07.1992 639 22.33 +0.6 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 3 Bruxelles 28.08.1992 639 22.33 -1.6 Inger Miller USA 12.06.72 1 Walnut 17.04.1993 639 22.33 -1.5 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Luzern 29.06.1994 639 22.33 -2.6 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Sydney 05.03.1995 639 22.33 -0.6 Zundra Feagin-Alexander USA 12.07.73 5 Atlanta 23.06.1996 639 22.33 +1.3 Chandra Sturrup BAH 12.09.71 1 Nassau 15.07.1996 639 22.33 +0.4 Inger Miller USA 12.06.72 4s1 Atlanta 01.08.1996 639 22.33 +0.2 Susanthika Jayasinghe SRI 17.12.75 2s2 Athínai 07.08.1997 639 22.33 +1.1 Aleen Bailey JAM 25.11.80 2s2 Athínai 24.08.2004 639 22.33 ±0.0 Muna Lee USA 30.10.81 2s2 Eugene 05.07.2008 639 22.33 -0.2 Allyson Felix USA 18.11.85 1s2 Beijing 20.08.2008 639 22.33 +1.6 Michelle-Lee Ahye TTO 10.04.92 1r2 Port of Spain 26.06.2016 639 22.33 +1.5 Allyson Felix USA 18.11.85 5 Eugene 27.05.2017 664 22.34 -0.5 Marita Koch GDR 18.02.57 1r1 Zürich 13.08.1980 664 22.34 ±0.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Nice 17.08.1980 664 22.34 +0.4 Gesine Walther GDR 06.10.62 3 Erfurt 03.06.1984 664 22.34 +0.9 Ewa Kasprzyk POL 07.09.57 1 Budapest 11.08.1986 664 22.34 +1.2 Grace Jackson JAM 14.06.61 2s1 San José 26.06.1987 664 22.34 +1.9 Dannette Young USA 06.10.64 1 Walnut 24.04.1988 664 22.34 +1.2 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Sheffield 15.09.1991 664 22.34 +0.7 Galina Malchugina RUS 17.12.62 2rA Sevilla 06.06.1992 664 22.34 +1.6 Holli Hyche USA 06.09.71 1 New Orleans 05.06.1993 664 22.34 +1.6 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 Madrid 02.06.1996 664 22.34 +0.5 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Nassau 19.06.1999 664 22.34 +0.5 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 2s2 Sevilla 25.08.1999 664 22.34 +1.7 Tonette Dyer USA 28.03.82 1r1 Irvine 02.05.2004 664 22.34 +0.7 Irina Khabarova RUS 18.03.66 1 Tula 31.07.2004 664 22.34 +0.3 LaTasha Colander USA 23.08.76 3 Carson 26.06.2005 664 22.34 +0.4 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Indianapolis 24.06.2007 664 22.34 +1.7 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 2 Osaka 31.08.2007 664 22.34 +0.5 Kerron Stewart JAM 16.04.84 1 Roma 11.07.2008 664 22.34 +0.6 Marshevet Hooker USA 25.09.84 5 Beijing 21.08.2008 664 22.34 +1.7 Lauryn Williams USA 11.09.83 1 New York City 30.05.2009 664 22.34 +1.5 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 2 Des Moines 11.06.2011 664 22.34 +1.0 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 4 Eugene 30.06.2012 664 22.34 +0.8 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 2s3 London 07.08.2012 664 22.34 +0.4 Allyson Felix USA 18.11.85 2 Saint-Denis 05.07.2014 664 22.34 +0.2 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 Glasgow 12.07.2014 664 22.34 -0.1 Michelle-Lee Ahye TTO 10.04.92 6 Rio de Janeiro 17.08.2016 664 22.34 -0.5 Kyra Jefferson USA 23.09.94 3 Lausanne 06.07.2017 664 22.34 +1.7 Shakima Wimbley USA 23.04.95 1rA Clermont 28.04.2018 664 22.34 -0.4 Dafne Schippers NED 15.06.92 2 Shanghai 12.05.2018 693 22.35 +1.8 Denise Boyd AUS 15.12.52 1 Sydney 23.03.1980 693 22.35 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Des Moines 11.04.1981 693 22.35 +0.3 Gesine Walther GDR 06.10.62 1 Potsdam 28.08.1982 693 22.35 -2.0 Marlies Göhr GDR 21.03.58 2r1 Karl-Marx-Stadt 20.05.1984 693 22.35 -0.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Burnaby 16.07.1984 693 22.35 +1.5 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Bruxelles 24.08.1984 693 22.35 +0.1 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1h2 San José 25.06.1987 693 22.35 -0.1 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1 Dresden 18.08.1990 693 22.35 +0.3 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 2 Lausanne 08.07.1992 693 22.35 -0.5 Natalya Voronova RUS 09.07.65 3s1 Stuttgart 19.08.1993 693 22.35 +0.2 Mary Onyali NGR 03.02.68 3s2 Stuttgart 19.08.1993 693 22.35 +1.3 Mary Onyali NGR 03.02.68 2 Victoria 26.08.1994 693 22.35 +1.1 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Brisbane 04.02.1995 693 22.35 +1.6 Zundra Feagin-Alexander USA 12.07.73 1h1 Atlanta 21.06.1996 693 22.35 -0.5 Zundra Feagin-Alexander USA 12.07.73 2s1 Atlanta 22.06.1996 693 22.35 +0.5 Gwen Torrence USA 12.06.65 2s2 Atlanta 22.06.1996 693 22.35 +0.9 Carlette Guidry USA 04.09.68 2q1 Atlanta 22.06.1996 693 22.35 +0.1 Galina Malchugina RUS 17.12.62 2s2 Atlanta 01.08.1996 693 22.35A -0.6 Zhanna Block UKR 06.07.72 3 Johannesburg 11.09.1998 693 22.35 +1.3 Ionela Târlea ROU 09.02.76 1 Ad-Dawhah 13.05.1999 693 22.35 ±0.0 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Athens 16.05.1999 693 22.35 +0.7 Beverly McDonald JAM 15.02.70 3 Sydney 28.09.2000 693 22.35 ±0.0 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Torino 03.06.2005 693 22.35 -0.3 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 2rA Stockholm 25.07.2006 693 22.35 +0.3 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Sheffield 15.07.2007 693 22.35 +1.3 Kerron Stewart JAM 16.04.84 1r7 Tempe 12.04.2008 693 22.35 -0.1 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 2 Berlin 21.08.2009 693 22.35 +1.0 Bianca Knight USA 02.01.89 4 Eugene 26.06.2011 693 22.35 +1.0 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 5 Eugene 26.06.2011 693 22.35 +1.0 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 5 Eugene 30.06.2012 693 22.35 -0.2 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Zagreb 04.09.2012 693 22.35 +1.3 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 1 Columbia 12.05.2013 693 22.35 +1.5 Dafne Schippers NED 15.06.92 1h7 Götzis 31.05.2014 693 22.35 +0.2 Allyson Felix USA 18.11.85 2 Glasgow 12.07.2014 727 22.36 +1.9 Marlies Göhr GDR 21.03.58 1 Halle 14.06.1979 727 22.36 +1.9 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Praha 13.06.1982 727 22.36 -0.1 Randy Givens USA 27.03.62 6 Los Angeles 09.08.1984 727 22.36 +1.7 Kerstin Behrendt GER 02.09.67 3 Karl-Marx-Stadt 12.06.1988 727 22.36 -0.1 Valerie Brisco USA 06.07.60 2q2 Indianapolis 22.07.1988 727 22.36 +1.3 Grace Jackson JAM 14.06.61 3 Zürich 17.08.1988 727 22.36 ±0.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Granada 17.06.1989 727 22.36 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 San Juan 29.07.1989 727 22.36 +1.2 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 La Chaux-de-Fonds 20.08.1989 727 22.36A +1.2 Evette de Klerk RSA 21.08.65 1 Germiston 21.04.1990 727 22.36 +1.8 Dannette Young USA 06.10.64 2 Berlin 23.06.1991 727 22.36 -1.7 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Oslo 21.07.1995 727 22.36 +1.0 Galina Malchugina RUS 17.12.62 3 Bruxelles 25.08.1995 727 22.36 +0.4 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 3 Monaco 16.08.1997 727 22.36 ±0.0 Liu Xiaomei CHN 11.01.72 2 Shanghai 22.10.1997 727 22.36A -0.6 Beverly McDonald JAM 15.02.70 4 Johannesburg 11.09.1998 727 22.36 +2.0 LaTasha Jenkins USA 19.12.77 2 Eugene 27.06.1999 727 22.36 -1.2 Muna Lee USA 30.10.81 2 Sacramento 18.07.2004 727 22.36 +0.5 Allyson Felix USA 18.11.85 1s1 Athínai 24.08.2004 727 22.36 +1.1 Shalonda Solomon USA 19.12.85 1 Fayetteville 14.05.2006 727 22.36 +0.6 Sherone Simpson JAM 12.08.84 6 Beijing 21.08.2008 727 22.36 +0.3 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Beijing 21.05.2013 727 22.36 +1.2 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 1 Roma 06.06.2013 727 22.36 ±0.0 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 1 Shanghai 18.05.2014 727 22.36 -0.1 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 1 Marrakesh 14.08.2014 727 22.36 +1.9 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 3 Lausanne 09.07.2015 727 22.36 -0.1 Dafne Schippers NED 15.06.92 1s2 Beijing 27.08.2015 727 22.36 +0.1 Dafne Schippers NED 15.06.92 4 Zürich 24.08.2017 727 22.36 -0.4 Shericka Jackson JAM 16.07.94 3 Shanghai 12.05.2018 756 22.37 ±0.0 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Montréal 28.07.1976 756 22.37 +0.8 Irena Szewinska POL 24.05.46 1 Zürich 24.08.1977 756 22.37 +0.5 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Praha 22.05.1982 756 22.37 +1.3 Sabine Günther GER 06.11.63 2 Cottbus 26.06.1982 756 22.37 +1.5 Kathy Cook GBR 03.05.60 3 Helsinki 14.08.1983 756 22.37 +1.1 Silke Möller GER 20.06.64 2 Erfurt 23.06.1985 756 22.37 -0.7 Silke Möller GER 20.06.64 1 Bratislava 14.06.1986 756 22.37 +0.5 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 Oslo 02.07.1988 756 22.37 +0.7 Maya Azarashvili GEO 06.04.64 2q1 Seoul 28.09.1988 756 22.37 +0.2 Dannette Young USA 06.10.64 1 Villeneuve d'Ascq 01.07.1991 756 22.37A -2.4 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Sestriere 31.07.1991 756 22.37 +0.8 Irina Privalova RUS 12.11.68 3 Bruxelles 13.09.1991 756 22.37 +2.0 Cathy Freeman AUS 16.02.73 3 Rieti 05.09.1993 756 22.37 +0.4 Irina Privalova RUS 12.11.68 3 Berlin 30.08.1994 756 22.37 -2.2 Galina Malchugina RUS 17.12.62 3 Göteborg 10.08.1995 756 22.37 +0.1 Carlette Guidry USA 04.09.68 1h1 Atlanta 31.07.1996 756 22.37 -0.4 Mary Onyali NGR 03.02.68 2q3 Atlanta 31.07.1996 756 22.37 -0.8 Inger Miller USA 12.06.72 2 Zürich 13.08.1997 756 22.37 +0.7 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 4 Sydney 28.09.2000 756 22.37 +0.5 LaTasha Colander USA 23.08.76 1 Palo Alto 31.05.2004 756 22.37 +1.0 Allyson Felix USA 18.11.85 1s2 Carson 26.06.2005 756 22.37 +0.3 Me'Lisa Barber USA 04.10.80 4 Carson 26.06.2005 756 22.37 -0.6 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 2 Monaco 10.09.2005 756 22.37 -0.6 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Zürich 29.08.2008 756 22.37 -0.6 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1rA Barcelona 25.07.2009 756 22.37 +1.4 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Shanghai 20.09.2009 756 22.37 +0.5 Allyson Felix USA 18.11.85 1 London 13.08.2010 756 22.37 +1.2 Bianca Knight USA 02.01.89 1s2 Eugene 26.06.2011 756 22.37 -1.0 Carmelita Jeter USA 24.11.79 2 Daegu 02.09.2011 756 22.37 +0.3 Tianna Bartoletta USA 30.08.85 1 Ponce 12.05.2012 756 22.37 +0.6 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 2s2 Eugene 29.06.2012 756 22.37 +0.6 Sherone Simpson JAM 12.08.84 2 Kingston 01.07.2012 756 22.37 +0.2 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 3rA Kingston 09.05.2015 756 22.37 +0.4 Elaine Thompson JAM 28.06.92 1r1 Kingston 22.05.2015 756 22.37 -0.4 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 1 Amsterdam 07.07.2016 756 22.37 +1.5 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 6 Eugene 27.05.2017 756 22.37 -0.3 Lynna Irby USA 06.12.98 1h3 Eugene 07.06.2018 793 22.38 +1.6 Renate Stecher GDR 12.05.50 1 Dresden 21.07.1973 793 22.38 +1.2 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Halle 27.08.1977 793 22.38 +1.6 Marlies Göhr GDR 21.03.58 1 Dresden 12.08.1978 793 22.38 +1.7 Brenda Morehead USA 05.10.57 1 Nashville 12.04.1980 793 22.38 -0.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1q3 Helsinki 12.08.1983 793 22.38 +1.4 Kathy Cook GBR 03.05.60 3s2 Los Angeles 09.08.1984 793 22.38 ±0.0 Grace Jackson JAM 14.06.61 2 Nice 20.08.1984 793 22.38 -0.7 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Nice 15.07.1986 793 22.38 -1.7 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 London 08.08.1986 793 22.38 +1.7 Silke Möller GER 20.06.64 2 Berlin 20.08.1986 793 22.38 +2.0 Lillie Leatherwood USA 06.07.64 1 Tuscaloosa 17.05.1987 793 22.38 -1.9 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1s2 Roma 03.09.1987 793 22.38 +0.7 Heike Drechsler GER 16.12.64 3q1 Seoul 28.09.1988 793 22.38 +0.3 Sandra Myers ESP 04.01.61 4 Split 30.08.1990 793 22.38 -0.6 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 New York City 15.06.1991 793 22.38 -0.8 Carlette Guidry USA 04.09.68 3 Durham 12.08.1994 793 22.38 +1.0 Mary Onyali NGR 03.02.68 4 Bruxelles 25.08.1995 793 22.38A ±0.0 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Johannesburg 24.09.1995 793 22.38 +0.3 Mary Onyali NGR 03.02.68 3 Atlanta 01.08.1996 793 22.38 +0.5 Nanceen Perry USA 19.04.77 3 Sacramento 23.07.2000 793 22.38 +0.7 Pauline Davis-Thompson BAH 09.07.66 1s2 Sydney 28.09.2000 793 22.38 -0.3 Anastasiya Kapachinskaya RUS 21.11.79 1 Saint-Denis 28.08.2003 793 22.38 +1.0 Me'Lisa Barber USA 04.10.80 2s2 Carson 26.06.2005 793 22.38 +0.7 Christine Arron FRA 13.09.73 1 Angers 16.07.2005 793 22.38 +0.2 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 4 Helsinki 12.08.2005 793 22.38 -1.6 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 1h1 Niort 04.08.2007 793 22.38 -0.3 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1r1 Orlando 10.05.2008 793 22.38 +0.5 Porscha Lucas USA 18.06.88 1s2 Fayetteville 11.06.2009 793 22.38 +0.4 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Daegu 12.05.2011 793 22.38 -0.3 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Ostrava 25.05.2012 793 22.38 -0.2 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 4 London 08.08.2012 793 22.38 +0.5 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 1 Kingston 04.05.2013 793 22.38 +0.4 Candyce McGrone USA 24.03.89 2 Eugene 28.06.2015 793 22.38 -0.1 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 2s3 Beijing 27.08.2015 793 22.38 ±0.0 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1 Edmonton 16.07.2016 793 22.38 +0.4 Léa Sprunger SUI 05.03.90 1 Génève 17.07.2016 793 22.38 +0.1 Deajah Stevens USA 19.05.95 3s1 Rio de Janeiro 16.08.2016 793 22.38 +0.2 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 4 Zürich 01.09.2016 831 22.39 +0.6 Mona-Lisa Pursiainen FIN 21.06.51 1 Moskva 20.08.1973 831 22.39 ±0.0 Annegret Richter FRG 13.10.50 2 Montréal 28.07.1976 831 22.39A +1.0 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1 Provo 05.06.1982 831 22.39 +0.1 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Houston 04.06.1983 831 22.39 +0.9 Pam Marshall USA 16.08.60 2 Indianapolis 16.06.1985 831 22.39 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Nassau 26.07.1985 831 22.39 +0.3 Grace Jackson JAM 14.06.61 2 San José 31.05.1986 831 22.39 +1.3 Alice Brown USA 20.09.60 5 Indianapolis 23.07.1988 831 22.39 -0.1 Dannette Young USA 06.10.64 1 Bruxelles 19.08.1988 831 22.39 +1.4 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1h4 Moskva 24.06.1992 831 22.39 -0.1 Michelle Burrell USA 08.05.65 4s2 Barcelona 05.08.1992 831 22.39 +1.0 Dannette Young USA 06.10.64 1 Knoxville 08.04.1994 831 22.39 -0.7 Susanthika Jayasinghe SRI 17.12.75 2 Athínai 08.08.1997 831 22.39 -0.8 Zhanna Block UKR 06.07.72 3 Zürich 13.08.1997 831 22.39 +0.3 Beverly McDonald JAM 15.02.70 2 Bruxelles 28.08.1998 831 22.39 +0.7 Beverly McDonald JAM 15.02.70 1 Kingston 19.06.1999 831 22.39 +0.2 Beverly McDonald JAM 15.02.70 3 Paris 21.07.1999 831 22.39 +1.8 LaTasha Jenkins USA 19.12.77 1h2 Eugene 23.06.2001 831 22.39 -0.3 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1s3 Edmonton 09.08.2001 831 22.39 +0.4 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Odessa 18.05.2002 831 22.39 +2.0 Allyson Felix USA 18.11.85 1h4 Athínai 23.08.2004 831 22.39 +1.2 LaTasha Colander USA 23.08.76 3 Carson 22.05.2005 831 22.39 +1.1 Cydonie Mothersille CAY 19.03.78 1h1 Nassau 10.07.2005 831 22.39 +0.6 Christine Arron FRA 13.09.73 1h1 Angers 16.07.2005 831 22.39 ±0.0 Svetlana Pospelyova RUS 11.03.69 1 Tula 24.07.2005 831 22.39 +0.8 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Kingston 24.06.2007 831 22.39 +1.2 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 1h1 Des Moines 09.06.2011 831 22.39 +1.6 Bianca Knight USA 02.01.89 1h4 Eugene 25.06.2011 831 22.39 +1.0 Carmelita Jeter USA 24.11.79 2s1 London 07.08.2012 831 22.39 -0.2 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 5 London 08.08.2012 831 22.39 ±0.0 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 2s2 Moskva 15.08.2013 831 22.39 +0.9 Kyra Jefferson USA 23.09.94 1 Starkville 16.05.2015 831 22.39 +1.4 Dafne Schippers NED 15.06.92 H Götzis 30.05.2015 831 22.39 +0.5 Candyce McGrone USA 24.03.89 1 Sotteville-lès-Rouen 06.07.2015 831 22.39 +1.3 Jenna Prandini USA 20.11.92 2 Kingston 11.06.2016 831 22.39 +1.1 Ariana Washington USA 04.09.96 2 Eugene 10.06.2017 831 22.39 +1.5 Sydney McLaughlin USA 07.08.99 1r1 Gainesville 29.03.2018 868 22.40 +1.1 Renate Stecher GDR 12.05.50 1 München 07.09.1972 868 22.40 +1.4 Marita Koch GDR 18.02.57 1h5 Karl-Marx-Stadt 27.05.1979 868 22.40 +0.2 Lyudmila Kondratyeva RUS 11.04.58 1 Torino 05.08.1979 868 22.40 ±0.0 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Pescara 02.08.1981 868 22.40 -0.4 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1h1 Indianapolis 19.06.1983 868 22.40 -1.7 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 London 21.08.1983 868 22.40 -1.7 Marita Koch GDR 18.02.57 2 London 21.08.1983 868 22.40 -0.2 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 2 Los Angeles 22.06.1984 868 22.40 +1.2 Gwen Torrence USA 12.06.65 5 Roma 03.09.1987 868 22.40 -0.7 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 London 08.07.1988 868 22.40 -1.1 Dannette Young USA 06.10.64 2 Nice 10.07.1990 868 22.40 +0.3 Silke Knoll GER 21.02.67 5 Split 30.08.1990 868 22.40 +0.8 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Des Moines 30.04.1994 868 22.40 ±0.0 Carlette Guidry USA 04.09.68 2 Bruxelles 19.08.1994 868 22.40 -0.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 3 Athínai 08.08.1997 868 22.40 +0.4 Inger Miller USA 12.06.72 4 Monaco 16.08.1997 868 22.40 +1.6 Cydonie Mothersille CAY 19.03.78 1h3 Athínai 23.08.2004 868 22.40 +1.1 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Kingston 28.06.2009 868 22.40 +0.6 Connie Moore USA 27.08.81 1 Des Moines 27.06.2010 868 22.40 -0.1 Allyson Felix USA 18.11.85 2 Zürich 08.09.2011 868 22.40 +1.5 LaShauntea Moore USA 31.07.83 1h3 Des Moines 22.06.2013 868 22.40 -0.4 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 1 Zürich 29.08.2013 868 22.40 +1.4 Joanna Atkins USA 31.01.89 1rA Clermont 14.05.2016 891 22.41 +1.0 Irena Szewinska POL 24.05.46 1 Augsburg 13.07.1974 891 22.41 +1.8 Irena Szewinska POL 24.05.46 1 Zürich 16.08.1974 891 22.41 ±0.0 Irena Szewinska POL 24.05.46 1 Fürth 13.06.1976 891 22.41 +0.7 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 3 Roma 04.09.1981 891 22.41 -0.4 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Oslo 26.06.1982 891 22.41 +1.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Burnaby 16.06.1983 891 22.41 +0.9 Alice Brown USA 20.09.60 5 Indianapolis 19.06.1983 891 22.41 +0.9 Dannette Young USA 06.10.64 2r1 Linz 05.07.1991 891 22.41 -0.9 Carlette Guidry USA 04.09.68 1s2 New Orleans 27.06.1992 891 22.41 -0.6 Galina Malchugina RUS 17.12.62 5rA Zürich 19.08.1992 891 22.41 +1.8 Galina Malchugina RUS 17.12.62 3 København 25.08.1992 891 22.41 +1.3 Holli Hyche USA 06.09.71 1h1 Boise 03.06.1994 891 22.41 -1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 3rA Zürich 17.08.1994 891 22.41 +0.3 Inger Miller USA 12.06.72 4 Atlanta 01.08.1996 891 22.41 +0.8 Beverly McDonald JAM 15.02.70 2 Roma 07.07.1999 891 22.41 +0.2 Myriam Mani CMR 21.05.77 1 Kuoro 21.05.2000 891 22.41 -0.2 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 1s2 Saint-Denis 27.08.2003 891 22.41 +1.6 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 2 Monaco 13.09.2003 891 22.41 ±0.0 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Oxford MS 16.05.2004 891 22.41 +0.5 Rachelle Smith USA 30.06.81 1s1 Carson 26.06.2005 891 22.41 +1.3 Kerron Stewart JAM 16.04.84 1 Columbia 26.05.2007 891 22.41 +1.6 Shalonda Solomon USA 19.12.85 1r1 Walnut 06.06.2009 891 22.41 -0.1 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 3 Berlin 21.08.2009 891 22.41 -0.2 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Stockholm 06.08.2010 891 22.41 +1.6 Shalonda Solomon USA 19.12.85 1 Edmonton 29.06.2013 891 22.41 -0.5 Allyson Felix USA 18.11.85 1 London 27.07.2013 891 22.41 +1.9 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 1h2 Sacramento 29.06.2014 891 22.41 +0.2 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 3 Glasgow 12.07.2014 891 22.41 -0.3 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 5 Monaco 17.07.2015 891 22.41 +0.2 Ivet Lalova-Collio BUL 18.05.84 7 Beijing 28.08.2015 891 22.41 +1.5 Deanna Hill USA 13.04.96 2 Eugene 14.05.2017 891 22.41 +0.2 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 1 Berlin 27.08.2017 923 22.42 +1.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 London 08.08.1980 923 22.42 +0.4 Gesine Walther GDR 06.10.62 1 Potsdam 29.08.1981 923 22.42 +1.2 Nadezhda Georgieva BUL 02.09.61 1 Sofia 22.05.1983 923 22.42 +0.1 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 2 Houston 04.06.1983 923 22.42 +1.3 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 2r1 Karl-Marx-Stadt 18.06.1983 923 22.42 +1.4 Ewa Kasprzyk POL 07.09.57 1r1 Sopot 05.08.1984 923 22.42A +1.8 Evette de Klerk RSA 21.08.65 1 Johannesburg 18.04.1986 923 22.42A +1.7 Mariya Pinigina UKR 09.02.58 1r1 Tsakhkadzor 23.05.1987 923 22.42 +1.3 Galina Malchugina RUS 17.12.62 8 Seoul 29.09.1988 923 22.42 +0.7 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1 Chemnitz 17.06.1990 923 22.42 -1.1 Grace Jackson JAM 14.06.61 3 Nice 10.07.1990 923 22.42 -0.7 Dannette Young USA 06.10.64 3r1 Zürich 07.08.1991 923 22.42 ±0.0 Michelle Burrell USA 08.05.65 2q1 Barcelona 03.08.1992 923 22.42 -0.7 Carlette Guidry USA 04.09.68 3 Sankt Peterburg 25.07.1994 923 22.42 +0.6 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 Hechtel 06.07.1996 923 22.42 +0.1 Mary Onyali NGR 03.02.68 2h1 Atlanta 31.07.1996 923 22.42 +0.1 Mary Onyali NGR 03.02.68 1 Bruxelles 23.08.1996 923 22.42 +2.0 Tania Van Heer-Murphy AUS 30.12.70 1 Canberra 06.02.1999 923 22.42 +0.2 Zhanna Block UKR 06.07.72 4 Paris 21.07.1999 923 22.42 +0.6 Fatima Yusuf NGR 02.05.71 6 Sevilla 27.08.1999 923 22.42 +0.7 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 5 Sydney 28.09.2000 923 22.42 +0.8 Aleen Bailey JAM 25.11.80 4 Athínai 25.08.2004 923 22.42 +1.7 Kerron Stewart JAM 16.04.84 1 Sacramento 09.06.2007 923 22.42 +0.1 Kerron Stewart JAM 16.04.84 3 Thessaloníki 12.09.2009 923 22.42 -1.0 Allyson Felix USA 18.11.85 3 Daegu 02.09.2011 923 22.42 +1.5 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 1 Oslo 07.06.2012 923 22.42 +0.6 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 3 Kingston 01.07.2012 923 22.42 +1.2 Natalya Rusakova RUS 12.12.80 1h3 Cheboksary 06.07.2012 923 22.42 +1.0 Natalya Rusakova RUS 12.12.80 2 Cheboksary 06.07.2012 923 22.42 +0.1 Jenna Prandini USA 20.11.92 1r1 Walnut 18.04.2015 923 22.42 +0.1 Jenna Prandini USA 20.11.92 1 Houston 23.07.2016 923 22.42 +0.1 Ivet Lalova-Collio BUL 18.05.84 2s2 Rio de Janeiro 16.08.2016 923 22.42 -0.2 Kyra Jefferson USA 23.09.94 2 Monaco 21.07.2017 923 22.42 -0.3 Mujinga Kambundji SUI 17.06.92 1rA Zürich 22.07.2017 923 22.42 +0.5 Gabrielle Thomas USA 07.12.96 1s2 Tampa 26.05.2018 923 22.42 +2.0 Brittany Brown USA 18.04.95 1s1 Des Moines 24.06.2018 923 22.42 +2.0 Phyllis Francis USA 04.05.92 2s1 Des Moines 24.06.2018 960 22.43 -0.3 Irena Szewinska POL 24.05.46 1 Warszawa 20.07.1974 960 22.43 -0.5 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2r1 Zürich 13.08.1980 960 22.43 +0.9 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Budapest 11.08.1986 960 22.43 -1.8 Valerie Brisco USA 06.07.60 3 Zürich 19.08.1987 960 22.43 -1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1s1 Roma 03.09.1987 960 22.43 +0.3 Pam Marshall USA 16.08.60 1 München 09.09.1987 960 22.43 +1.8 Dannette Young USA 06.10.64 1 Villeneuve d'Ascq 27.06.1988 960 22.43 +1.8 Grace Jackson JAM 14.06.61 2 Villeneuve d'Ascq 27.06.1988 960 22.43 +1.7 Mary Onyali NGR 03.02.68 5s1 Seoul 29.09.1988 960 22.43 +1.0 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 2 Nice 15.07.1992 960 22.43 -2.0 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 São Paulo 14.05.1995 960 22.43 ±0.0 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 4 Monaco 25.07.1995 960 22.43 -0.7 Galina Malchugina RUS 17.12.62 3rA Zürich 16.08.1995 960 22.43 +0.5 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1rA Hechtel 07.08.1999 960 22.43 +1.2 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Hobart 30.01.2000 960 22.43 +1.0 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Lausanne 05.07.2000 960 22.43 -0.3 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 1 München 09.08.2002 960 22.43 -0.2 Anastasiya Kapachinskaya RUS 21.11.79 2s2 Saint-Denis 27.08.2003 960 22.43 -0.6 Christine Arron FRA 13.09.73 3 Monaco 10.09.2005 960 22.43 +0.7 Tezdzhan Naimova BUL 01.05.87 1 Sofia 17.06.2007 960 22.43 +0.4 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 2 Indianapolis 24.06.2007 960 22.43 +0.8 Bianca Knight USA 02.01.89 1 New York City 31.05.2008 960 22.43 +0.7 Sherone Simpson JAM 12.08.84 1 Berlin 01.06.2008 960 22.43 +1.7 Shalonda Solomon USA 19.12.85 2 New York City 30.05.2009 960 22.43 +1.0 Aleksandra Fedoriva RUS 13.09.88 1h4 Cheboksary 06.07.2012 960 22.43 -1.1 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 1s1 Glasgow 31.07.2014 960 22.43 +0.3 Shakima Wimbley USA 23.04.95 1 Tallahassee 16.05.2015 960 22.43 -0.7 Candace Hill USA 11.02.99 1 Cali 19.07.2015 960 22.43 +1.5 Kyra Jefferson USA 23.09.94 1h1 Columbia 12.05.2017 989 22.44 Renate Stecher GDR 12.05.50 1 Potsdam 10.08.1975 989 22.44 +1.0 Renate Stecher GDR 12.05.50 1 Dresden 20.05.1976 989 22.44A -2.3 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Colorado Springs 22.07.1981 989 22.44 +1.4 Nadezhda Georgieva BUL 02.09.61 1 Sofia 05.06.1983 989 22.44 +1.3 Olga Bryzgina UKR 30.06.63 1 Donetsk 29.08.1985 989 22.44 +1.5 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Zagreb 17.07.1987 989 22.44 -0.5 Nadezhda Georgieva BUL 02.09.61 2 Sofia 16.08.1987 989 22.44 -3.4 Silke Möller GER 20.06.64 1h1 Roma 01.09.1987 989 22.44 +1.5 Dannette Young USA 06.10.64 1h3 Indianapolis 22.07.1988 989 22.44A +0.6 Evette de Klerk RSA 21.08.65 1 Potchefstroom 02.03.1990 989 22.44 -0.6 Dannette Young USA 06.10.64 2 New York City 15.06.1991 989 22.44 +1.5 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Luzern 06.07.1991 989 22.44 -0.4 Irina Privalova RUS 12.11.68 1h2 Moskva 24.06.1992 989 22.44 ±0.0 Pauline Davis-Thompson BAH 09.07.66 3q1 Barcelona 03.08.1992 989 22.44 -1.6 Galina Malchugina RUS 17.12.62 3s1 Barcelona 05.08.1992 989 22.44 +0.4 Galina Malchugina RUS 17.12.62 3r1 Köln 16.08.1992 989 22.44 +1.8 Galina Malchugina RUS 17.12.62 2 Rieti 06.09.1992 989 22.44 +2.0 Zundra Feagin-Alexander USA 12.07.73 1 Eugene 01.06.1996 989 22.44A -2.3 Marina Trandenkova RUS 07.01.67 2rA Monachil 09.07.1997 989 22.44 +1.8 Susanthika Jayasinghe SRI 17.12.75 1h4 Athínai 06.08.1997 989 22.44 +1.8 Li Xuemei CHN 05.01.77 1h7 Athínai 06.08.1997 989 22.44 +0.8 Inger Miller USA 12.06.72 3 Roma 07.07.1999 989 22.44 +1.8 Fatima Yusuf NGR 02.05.71 4s1 Sevilla 25.08.1999 989 22.44A +1.0 Pauline Davis-Thompson BAH 09.07.66 1 Ciudad de México 01.07.2000 989 22.44 -0.5 Beverly McDonald JAM 15.02.70 2 Yokohama 09.09.2000 989 22.44 -0.2 Beverly McDonald JAM 15.02.70 1q1 Sydney 27.09.2000 989 22.44 -0.2 Torri Edwards USA 31.01.77 3s2 Saint-Denis 27.08.2003 989 22.44 +0.3 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 2 Sheffield 15.07.2007 989 22.44 +0.8 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 2s1 Osaka 30.08.2007 989 22.44 +0.3 Allyson Felix USA 18.11.85 1s2 Berlin 20.08.2009 989 22.44 +0.1 Yelizaveta Bryzgina UKR 28.11.89 2 Barcelona 31.07.2010 989 22.44 +0.1 Aleksandra Fedoriva RUS 13.09.88 3 Barcelona 31.07.2010 989 22.44 +0.1 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Kingston 26.06.2011 989 22.44 +1.2 Shalonda Solomon USA 19.12.85 2s2 Eugene 26.06.2011 989 22.44 +1.5 Allyson Felix USA 18.11.85 3 Eugene 30.05.2014 989 22.44 -0.1 Jenna Prandini USA 20.11.92 1s1 Eugene 28.06.2015 989 22.44 +0.4 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 3 Eugene 28.06.2015 989 22.44 +1.2 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 1 Ostrava 28.06.2017 989 22.44 +0.8 Deajah Stevens USA 19.05.95 5 London 11.08.2017 989 22.44 +0.2 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 2 Berlin 27.08.2017 989 22.44 +0.1 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 2s1 Gold Coast 11.04.2018 989 22.44 +1.9 Lynna Irby USA 06.12.98 1h2 Knoxville 11.05.2018 989 22.44 +0.1 Dafne Schippers NED 15.06.92 1 Hengelo 03.06.2018 1032 22.45 +1.1 Raelene Boyle AUS 24.06.51 2 München 07.09.1972 1032 22.45 -0.6 Renate Stecher GDR 12.05.50 1 Berlin 10.07.1976 1032 22.45 +1.6 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1s1 San Juan 09.07.1979 1032 22.45 +1.1 Marlies Göhr GDR 21.03.58 1 Erfurt 18.05.1980 1032 22.45 +0.1 Natalya Bochina RUS 04.01.62 1 Moskva 05.07.1980 1032 22.45 +0.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Budapest 11.08.1980 1032 22.45 ±0.0 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Firenze 10.06.1981 1032 22.45 +0.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Stillwater 14.05.1983 1032 22.45 +0.1 Natalya Bochina RUS 04.01.62 1 Kiev 23.06.1984 1032 22.45 -1.8 Heike Drechsler GER 16.12.64 1h Potsdam 12.06.1986 1032 22.45 +1.3 Silke Möller GER 20.06.64 2 Tallinn 22.06.1986 1032 22.45 +0.5 Marie-Christine Cazier FRA 23.08.63 2s1 Stuttgart 28.08.1986 1032 22.45 Evette de Klerk RSA 21.08.65 1 Durban 22.04.1989 1032 22.45A +0.7 Mary Onyali NGR 03.02.68 2 Provo 02.06.1989 1032 22.45 -0.3 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1 Oslo 14.07.1990 1032 22.45 +0.3 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 Bruxelles 10.08.1990 1032 22.45 +0.5 Grit Breuer GER 16.02.72 2 Köln 08.09.1991 1032 22.45 -0.9 Irina Privalova RUS 12.11.68 2q4 Barcelona 03.08.1992 1032 22.45 -0.7 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 Koblenz 26.08.1992 1032 22.45 +0.9 Mary Onyali NGR 03.02.68 3 Bruxelles 03.09.1993 1032 22.45 +0.2 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Fukuoka 18.09.1993 1032 22.45 +1.4 Melanie Paschke GER 29.06.70 1 Erfurt 03.07.1994 1032 22.45 +0.8 Silke Knoll GER 21.02.67 1 Villeneuve d'Ascq 25.06.1995 1032 22.45 ±0.0 Carlette Guidry USA 04.09.68 5 Monaco 25.07.1995 1032 22.45 -0.7 Galina Malchugina RUS 17.12.62 2s2 Göteborg 10.08.1995 1032 22.45 +0.5 Inger Miller USA 12.06.72 3s2 Atlanta 22.06.1996 1032 22.45 +0.3 Galina Malchugina RUS 17.12.62 5 Atlanta 01.08.1996 1032 22.45 ±0.0 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1q4 Athínai 06.08.1997 1032 22.45 +0.8 Beverly McDonald JAM 15.02.70 1 Luzern 02.07.1998 1032 22.45 +0.8 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 4 Roma 07.07.1999 1032 22.45 ±0.0 Marion Jones USA 12.10.75 1q1 Sevilla 24.08.1999 1032 22.45A +0.1 Fatima Yusuf NGR 02.05.71 1 Johannesburg 18.09.1999 1032 22.45 +0.7 Susanthika Jayasinghe SRI 17.12.75 2s2 Sydney 28.09.2000 1032 22.45 ±0.0 Torri Edwards USA 31.01.77 2 Palo Alto 22.06.2003 1032 22.45 +0.2 Cydonie Mothersille CAY 19.03.78 1 Saint George´s 06.07.2003 1032 22.45 -2.7 Christine Arron FRA 13.09.73 1s1 Helsinki 11.08.2005 1032 22.45A +1.4 Simone Facey JAM 07.05.85 2 Boulder 18.05.2008 1032 22.45 +0.1 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 4 Thessaloníki 12.09.2009 1032 22.45 +1.4 Cydonie Mothersille CAY 19.03.78 2 Shanghai 20.09.2009 1032 22.45 +1.4 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 3 Shanghai 20.09.2009 1032 22.45 +1.4 Tameka Williams SKN 31.08.89 1 Basse Terre 03.06.2012 1032 22.45 +0.9 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 2 Nassau 22.06.2013 1032 22.45 +1.5 Dezerea Bryant USA 27.04.93 1q1 Jacksonville 30.05.2015 1032 22.45 -0.4 Dafne Schippers NED 15.06.92 1r2 Iráklio 21.06.2015 1032 22.45 -0.9 Candyce McGrone USA 24.03.89 1h1 Beijing 26.08.2015 1032 22.45 -0.9 Deajah Stevens USA 19.05.95 1s2 Eugene 09.07.2016 1032 22.45 ±0.0 Deajah Stevens USA 19.05.95 1h6 Rio de Janeiro 15.08.2016 1032 22.45 -2.3 Dafne Schippers NED 15.06.92 2 Ad-Dawhah 05.05.2017 1080 22.46 +0.5 Lyudmila Kondratyeva RUS 11.04.58 1 Leipzig 24.06.1979 1080 22.46A +1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Provo 05.06.1982 1080 22.46 +0.7 Gesine Walther GDR 06.10.62 1r2 Cottbus 26.06.1982 1080 22.46 +1.5 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 4 Helsinki 14.08.1983 1080 22.46 +1.2 Grace Jackson JAM 14.06.61 4r1 Zürich 24.08.1983 1080 22.46 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Pisa 25.08.1983 1080 22.46 -0.4 Marita Koch GDR 18.02.57 1r1 Potsdam 28.06.1985 1080 22.46 +1.6 Olga Bryzgina UKR 30.06.63 1 Oslo 17.07.1985 1080 22.46 ±0.0 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1 Köln 25.08.1985 1080 22.46 +0.2 Marina Zhirova RUS 06.06.63 1 Tokyo 22.09.1985 1080 22.46 -0.4 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Sevilla 24.05.1986 1080 22.46 +0.1 Marina Molokova RUS 24.08.62 1 Kiev 16.07.1986 1080 22.46 -0.3 Ewa Kasprzyk POL 07.09.57 2r1 Köln 17.08.1986 1080 22.46 Dawn Sowell USA 27.03.66 1 Kingston 06.05.1989 1080 22.46 +0.2 Silke Möller GER 20.06.64 1 Barcelona 08.09.1989 1080 22.46 -0.3 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Padova 17.09.1989 1080 22.46 +1.1 Katrin Krabbe GER 22.11.69 2 Berlin 04.07.1990 1080 22.46A +1.6 Dannette Young USA 06.10.64 2 Sestriere 08.08.1990 1080 22.46 -0.4 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1s1 Split 30.08.1990 1080 22.46 -0.4 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1q1 Tokyo 29.08.1991 1080 22.46 +0.2 Carlette Guidry USA 04.09.68 2 San José 30.05.1992 1080 22.46 ±0.0 Silke Knoll GER 21.02.67 4q1 Barcelona 03.08.1992 1080 22.46 ±0.0 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1h4 Göteborg 09.08.1995 1080 22.46 -0.5 Silke Knoll GER 21.02.67 2h3 Göteborg 09.08.1995 1080 22.46 +1.5 Marion Jones USA 12.10.75 1h3 New Orleans 20.06.1998 1080 22.46 +0.4 Zhanna Block UKR 06.07.72 2 Uniondale 20.07.1998 1080 22.46 -0.5 Svetlana Goncharenko RUS 26.05.71 1 Thessaloníki 27.07.1998 1080 22.46 +2.0 Inger Miller USA 12.06.72 3 Eugene 27.06.1999 1080 22.46 +0.6 Beverly McDonald JAM 15.02.70 3 Zürich 11.08.1999 1080 22.46 +0.2 Beverly McDonald JAM 15.02.70 2 Bruxelles 03.09.1999 1080 22.46 -0.2 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Nassau 22.07.2000 1080 22.46 -1.0 LaTasha Jenkins USA 19.12.77 1 Bridgetown 19.05.2001 1080 22.46 +1.0 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 1s1 München 09.08.2002 1080 22.46 -0.3 Lauryn Williams USA 11.09.83 1r1 Coral Gables 10.04.2004 1080 22.46 +0.3 Muna Lee USA 30.10.81 5 Carson 26.06.2005 1080 22.46 +2.0 LaShauntea Moore USA 31.07.83 2 Carson 20.05.2007 1080 22.46 +0.3 Laverne Jones-Ferrette ISV 16.09.81 1 Hengelo 01.06.2009 1080 22.46 +1.1 LaShauntea Moore USA 31.07.83 1 Baie Mahault 01.05.2010 1080 22.46 -0.1 Shalonda Solomon USA 19.12.85 1s2 Daegu 01.09.2011 1080 22.46 -0.2 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1h5 Daegu 01.09.2011 1080 22.46 -0.3 Bianca Knight USA 02.01.89 2 New York City 09.06.2012 1080 22.46 +1.5 Aurieyall Scott USA 18.05.92 2h3 Des Moines 22.06.2013 1080 22.46 -0.5 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 4 Monaco 19.07.2013 1080 22.46 ±0.0 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 1s1 Moskva 15.08.2013 1080 22.46 -0.5 Jodie Williams GBR 28.09.93 2 Zürich 15.08.2014 1080 22.46 +0.1 Desirèe Henry GBR 26.08.95 2 Saint-Denis 27.08.2016 1080 22.46 +0.2 Shericka Jackson JAM 16.07.94 3 Berlin 27.08.2017 1080 22.46 +0.9 Gabrielle Thomas USA 07.12.96 1h2 Tampa 25.05.2018 1080 22.46 +2.0 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 3s1 Des Moines 24.06.2018 1129 22.47 ±0.0 Renate Stecher GDR 12.05.50 3 Montréal 28.07.1976 1129 22.47 +1.5 Romy Müller GDR 26.07.58 4 Moskva 30.07.1980 1129 22.47 +0.3 Sabine Günther GER 06.11.63 3 Dresden 03.07.1982 1129 22.47 +1.4 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1h1 Houston 02.06.1983 1129 22.47 +0.9 Grace Jackson JAM 14.06.61 6 Indianapolis 19.06.1983 1129 22.47 +0.1 Randy Givens USA 27.03.62 1 Edmonton 10.07.1983 1129 22.47 +0.9 Valerie Brisco USA 06.07.60 1q2 Los Angeles 21.06.1984 1129 22.47 +0.2 Tatána Kocembová CZE 02.05.62 1 Barcelona 08.07.1984 1129 22.47 ±0.0 Chandra Cheeseborough USA 10.01.59 5r1 Zürich 22.08.1984 1129 22.47 +0.5 Natalya German UKR 10.11.63 1 Chelyabinsk 21.06.1987 1129 22.47 +0.2 Esther Jones USA 07.04.69 3 San José 30.05.1992 1129 22.47 +0.7 Evelyn Ashford USA 15.04.57 2r1 Linz 13.08.1992 1129 22.47 +0.2 Galina Malchugina RUS 17.12.62 4 Torino 04.09.1992 1129 22.47 +1.8 Grace Jackson JAM 14.06.61 3 Rieti 06.09.1992 1129 22.47 ±0.0 Dannette Young USA 06.10.64 3 Bruxelles 19.08.1994 1129 22.47 +1.6 Marina Trandenkova RUS 07.01.67 2 Saint-Denis 03.06.1996 1129 22.47 +0.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Nice 16.07.1997 1129 22.47 +0.3 Susanthika Jayasinghe SRI 17.12.75 1q2 Athínai 06.08.1997 1129 22.47 +1.8 Yekaterina Grigoryeva RUS 21.04.74 2h4 Athínai 06.08.1997 1129 22.47 +1.8 Merlene Ottey JAM 10.05.60 3h4 Athínai 06.08.1997 1129 22.47 +1.9 Beverly McDonald JAM 15.02.70 1 Gateshead 27.06.1999 1129 22.47 +0.2 Christine Arron FRA 13.09.73 5 Paris 21.07.1999 1129 22.47 -0.5 Sevatheda Fynes BAH 17.10.74 3 Monaco 04.08.1999 1129 22.47 -0.5 Merlene Frazer JAM 27.12.73 4 Monaco 04.08.1999 1129 22.47 +0.6 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 4 Zürich 11.08.1999 1129 22.47 -0.3 Torri Edwards USA 31.01.77 2 Saint-Denis 28.08.2003 1129 22.47 +1.8 Muna Lee USA 30.10.81 1h2 Baton Rouge 28.05.2004 1129 22.47 -1.1 Cydonie Mothersille CAY 19.03.78 1r1 Madrid 17.07.2004 1129 22.47 +0.3 Shalonda Solomon USA 19.12.85 2 Indianapolis 25.06.2006 1129 22.47 -0.6 Carmelita Jeter USA 24.11.79 2 Carson 18.05.2008 1129 22.47 +0.4 Bianca Knight USA 02.01.89 2rA Barcelona 19.07.2008 1129 22.47 +0.6 Shalonda Solomon USA 19.12.85 2 Des Moines 27.06.2010 1129 22.47 -0.7 Carmelita Jeter USA 24.11.79 1s1 Daegu 01.09.2011 1129 22.47 -0.4 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 1r2 Ponce 18.05.2013 1129 22.47 +0.4 Kaylin Whitney USA 09.03.98 4 Eugene 28.06.2015 1129 22.47 -0.1 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 3s3 Beijing 27.08.2015 1129 22.47 +1.9 Gabrielle Thomas USA 07.12.96 3 Eugene 11.06.2016 1129 22.47 +0.1 Tori Bowie USA 27.08.90 1h8 Rio de Janeiro 15.08.2016 1129 22.47 +0.7 Shakima Wimbley USA 23.04.95 1r3 Gainesville 28.04.2017 1129 22.47 +0.6 Shania Collins USA 14.11.96 2 Knoxville 13.05.2018 1169 22.48 +1.0 Heike Drechsler GER 16.12.64 1h1 Rostock 26.06.1988 1169 22.48 +0.4 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 Norwalk 16.06.1990 1169 22.48 +1.1 Dannette Young USA 06.10.64 3 Villeneuve d'Ascq 29.06.1990 1169 22.48 Silke Knoll GER 21.02.67 1 Düsseldorf 10.08.1990 1169 22.48 -3.4 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Frankfurt 30.06.1991 1169 22.48 +0.6 Galina Malchugina RUS 17.12.62 4 Bruxelles 28.08.1992 1169 22.48 +1.6 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 3r1 Lausanne 05.07.1995 1169 22.48 +0.9 Marina Trandenkova RUS 07.01.67 2s2 Sankt Peterburg 04.07.1996 1169 22.48 -2.1 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 1 Kingston 21.06.1997 1169 22.48 -0.6 Inger Miller USA 12.06.72 1 Paris 25.06.1997 1169 22.48 +0.1 Damayanthi Dharsa SRI 13.02.75 1 Bangkok 18.12.1998 1169 22.48 +0.7 Andrea Philipp GER 29.07.71 1 Köln 08.08.1999 1169 22.48 ±0.0 Merlene Frazer JAM 27.12.73 2q1 Sevilla 24.08.1999 1169 22.48 +0.2 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 3 Bruxelles 03.09.1999 1169 22.48 -0.2 Pauline Davis-Thompson BAH 09.07.66 2 Nassau 22.07.2000 1169 22.48 +0.9 Stephanie Durst USA 06.01.82 1 Starkville 12.05.2002 1169 22.48 +1.6 Anastasiya Kapachinskaya RUS 21.11.79 1 Villeneuve d'Ascq 15.06.2003 1169 22.48 +1.1 Kim Gevaert BEL 05.08.78 3s2 Athínai 24.08.2004 1169 22.48 +0.2 Anastasiya Kapachinskaya RUS 21.11.79 1 Moskva 10.06.2008 1169 22.48 ±0.0 Shalonda Solomon USA 19.12.85 3s2 Eugene 05.07.2008 1169 22.48 -0.1 Muna Lee USA 30.10.81 4 Berlin 21.08.2009 1169 22.48 +1.0 Ana Cláudia Lemos Silva BRA 06.11.88 1s1 São Paulo 06.08.2011 1169 22.48 +0.3 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 1h4 London 06.08.2012 1169 22.48 -0.1 Tiffany Townsend USA 24.06.89 1rA Ljubljana 13.07.2013 1169 22.48 -0.6 Dafne Schippers NED 15.06.92 1s2 Zürich 14.08.2014 1169 22.48 +0.4 Dezerea Bryant USA 27.04.93 5 Eugene 28.06.2015 1169 22.48 -1.3 Taylor Ellis-Watson USA 06.05.93 2 Tuscaloosa 14.05.2016 1169 22.48 +0.3 Felicia Brown USA 27.10.93 1h4 Jacksonville 27.05.2016 1169 22.48 +1.1 Deajah Stevens USA 19.05.95 1h4 Lawrence 28.05.2016 1169 22.48 +0.1 Jenna Prandini USA 20.11.92 3 Saint-Denis 27.08.2016 1169 22.48 -0.3 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1s2 Gold Coast 11.04.2018 1169 22.48 +1.9 Tamari Davis USA 00.00.03 1 Jacoksonville 05.05.2018 1169 22.48 -0.8 Jenna Prandini USA 20.11.92 1h2 Des Moines 23.06.2018 1169 22.48 -0.2 Kyra Jefferson USA 23.09.94 2s2 Des Moines 24.06.2018 1203 22.49 +0.8 Irena Szewinska POL 24.05.46 1 Stockholm 02.07.1974 1203 22.49 +1.3 Irena Szewinska POL 24.05.46 1 Karl-Marx-Stadt 26.06.1977 1203 22.49 -0.4 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Bratislava 05.06.1982 1203 22.49 -1.4 Chandra Cheeseborough USA 10.01.59 1 Knoxville 21.05.1983 1203 22.49 ±0.0 Valerie Brisco USA 06.07.60 2 Köln 25.08.1985 1203 22.49 -0.8 Silke Möller GER 20.06.64 3 Stuttgart 29.08.1986 1203 22.49 +1.7 Ewa Kasprzyk POL 07.09.57 1 Budapest 13.09.1986 1203 22.49 +2.0 Gwen Torrence USA 12.06.65 2 Tuscaloosa 17.05.1987 1203 22.49 +2.0 Pauline Davis-Thompson BAH 09.07.66 3 Tuscaloosa 17.05.1987 1203 22.49A +1.7 Vineta Ikauniece LAT 04.12.62 2r1 Tsakhkadzor 23.05.1987 1203 22.49 ±0.0 Mary Onyali NGR 03.02.68 1 Verona 27.07.1988 1203 22.49 +1.0 Esther Jones USA 07.04.69 1 Durham 02.06.1990 1203 22.49 +1.1 Grit Breuer GER 16.02.72 2 Lausanne 12.07.1990 1203 22.49 +0.3 Yelena Mizera RUS 20.02.66 6 Split 30.08.1990 1203 22.49 -0.4 Dannette Young USA 06.10.64 2q1 Tokyo 29.08.1991 1203 22.49 -0.4 Galina Malchugina RUS 17.12.62 3q1 Tokyo 29.08.1991 1203 22.49 +1.5 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 São Paulo 17.05.1992 1203 22.49 ±0.0 Galina Malchugina RUS 17.12.62 4 Monaco 11.08.1992 1203 22.49 +0.9 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1 Nuoro 12.09.1992 1203 22.49 +0.7 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Brisbane 07.03.1993 1203 22.49 -0.5 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 4s1 Stuttgart 19.08.1993 1203 22.49 +1.3 Dannette Young USA 06.10.64 1 Bratislava 01.06.1994 1203 22.49 +2.0 D'Andre Hill USA 19.04.73 2 Eugene 01.06.1996 1203 22.49 +0.4 Dannette Young USA 06.10.64 5s1 Atlanta 01.08.1996 1203 22.49 +0.1 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 3 Köln 24.08.1997 1203 22.49 -0.2 Inger Miller USA 12.06.72 1 Kingston 19.09.1997 1203 22.49 -1.2 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 2 Sydney 28.02.1998 1203 22.49 +0.1 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Dortmund 26.06.1999 1203 22.49 -0.1 Inger Miller USA 12.06.72 1q3 Sevilla 24.08.1999 1203 22.49 ±0.0 LaTasha Colander USA 23.08.76 1 Nassau 09.06.2000 1203 22.49 +1.0 Mary Onyali NGR 03.02.68 1rA La Chaux-de-Fonds 13.08.2000 1203 22.49 -0.3 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1q2 Sydney 27.09.2000 1203 22.49 -0.8 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Madrid 21.09.2002 1203 22.49 -0.1 Muna Lee USA 30.10.81 1 Saint-Denis 23.07.2004 1203 22.49 +0.3 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1q1 Athínai 23.08.2004 1203 22.49 +1.1 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 4s2 Athínai 24.08.2004 1203 22.49 +0.4 Simone Facey JAM 07.05.85 1 Lincoln 13.05.2007 1203 22.49 -0.1 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1r2 Athínai 02.07.2007 1203 22.49A -0.9 Porscha Lucas USA 18.06.88 1h1 Boulder 17.05.2008 1203 22.49 -0.6 Marshevet Hooker USA 25.09.84 3 Carson 18.05.2008 1203 22.49 +0.5 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 2 Roma 11.07.2008 1203 22.49 -0.1 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Luzern 16.07.2008 1203 22.49 -0.8 Laverne Jones-Ferrette ISV 16.09.81 1 Belém 24.05.2009 1203 22.49 +1.1 Porscha Lucas USA 18.06.88 1h1 Eugene 10.06.2010 1203 22.49 +0.4 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 1 Kingston 27.06.2010 1203 22.49 +1.7 Bianca Knight USA 02.01.89 1 Kingston 05.05.2012 1203 22.49 +1.0 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 2s2 London 07.08.2012 1203 22.49 +1.3 Kaylin Whitney USA 09.03.98 1 Eugene 06.07.2014 1203 22.49 -0.1 Kaylin Whitney USA 09.03.98 2s1 Eugene 28.06.2015 1203 22.49 -1.1 Hannah Cunliffe USA 09.01.96 1 Seattle 15.05.2016 1203 22.49 +0.1 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 4s1 Rio de Janeiro 16.08.2016 1203 22.49 -0.2 Dafne Schippers NED 15.06.92 1s1 London 10.08.2017 1203 22.49 -0.2 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1s2 London 10.08.2017 1203 22.49 -1.7 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 1 Roma 31.05.2018 1203 22.49 -0.3 Ashley Henderson USA 04.12.95 2h3 Eugene 07.06.2018 1258 22.50 +0.6 Raelene Boyle AUS 24.06.51 1 Christchurch 29.01.1974 1258 22.50 Renate Stecher GDR 12.05.50 1 Zürich 20.08.1975 1258 22.50 +0.7 Marlies Göhr GDR 21.03.58 2 Karl-Marx-Stadt 10.06.1979 1258 22.50 +0.2 Marlies Göhr GDR 21.03.58 2 Torino 05.08.1979 1258 22.50 +0.5 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Banská Bystrica 23.05.1981 1258 22.50 ±0.0 Kirsten Emmelmann GDR 19.04.61 2r1 Jena 09.08.1981 1258 22.50 ±0.0 Tatána Kocembová CZE 02.05.62 1 Praha 27.08.1983 1258 22.50 +0.3 Elvira Barbashina UZB 25.02.63 1 Leningrad 03.08.1985 1258 22.50 ±0.0 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1 Rieti 04.09.1985 1258 22.50 +1.3 Nadezhda Georgieva BUL 02.09.61 2 Praha 28.06.1987 1258 22.50 +0.7 Pauline Davis-Thompson BAH 09.07.66 1 Bern 29.08.1989 1258 22.50A +0.9 Evette de Klerk RSA 21.08.65 1h1 Germiston 21.04.1990 1258 22.50 -0.4 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1 Ingolstadt 10.07.1990 1258 22.50 +0.3 Silke Knoll GER 21.02.67 1 München 21.06.1992 1258 22.50 ±0.0 Marina Trandenkova RUS 07.01.67 5q1 Barcelona 03.08.1992 1258 22.50 +1.2 Holli Hyche USA 06.09.71 1s1 New Orleans 04.06.1993 1258 22.50 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Moskva 20.06.1993 1258 22.50 ±0.0 Natalya Voronova RUS 09.07.65 6 Stuttgart 19.08.1993 1258 22.50 ±0.0 Galina Malchugina RUS 17.12.62 7 Stuttgart 19.08.1993 1258 22.50 +1.7 Cathy Freeman AUS 16.02.73 1 San José 27.05.1995 1258 22.50 -0.7 Yekaterina Grigoryeva RUS 21.04.74 4 Athínai 08.08.1997 1258 22.50 +1.6 Inger Miller USA 12.06.72 2 Eugene 30.05.1999 1258 22.50 +0.6 Inger Miller USA 12.06.72 2 Stockholm 30.07.1999 1258 22.50 +0.5 Juliet Campbell JAM 17.03.70 3s2 Sevilla 25.08.1999 1258 22.50 -0.6 Beverly McDonald JAM 15.02.70 1h5 Sydney 27.09.2000 1258 22.50A ±0.0 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Pretoria 04.04.2003 1258 22.50 +0.6 LaTasha Colander USA 23.08.76 1 Ad-Dawhah 14.05.2004 1258 22.50 +2.0 Abiodun Oyepitan GBR 30.12.79 2h4 Athínai 23.08.2004 1258 22.50 +0.7 Torri Edwards USA 31.01.77 2 Gateshead 11.06.2006 1258 22.50 +0.4 LaTasha Jenkins USA 19.12.77 1s2 Indianapolis 25.06.2006 1258 22.50 -0.1 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 2r2 Athínai 02.07.2007 1258 22.50 +1.1 Allyson Felix USA 18.11.85 1h1 Osaka 29.08.2007 1258 22.50 -0.4 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 1s2 Osaka 30.08.2007 1258 22.50 +0.5 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 3 Roma 11.07.2008 1258 22.50 -0.2 Marshevet Hooker USA 25.09.84 2s2 Beijing 20.08.2008 1258 22.50 -0.2 Sherone Simpson JAM 12.08.84 3s2 Beijing 20.08.2008 1258 22.50 +0.8 Shericka Williams JAM 17.09.85 1 Rieti 07.09.2008 1258 22.50 +0.1 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 1 Stuttgart 13.09.2008 1258 22.50 +1.6 Bianca Knight USA 02.01.89 2r1 Walnut 06.06.2009 1258 22.50 +1.0 Tianna Bartoletta USA 30.08.85 6 Eugene 30.06.2012 1258 22.50 -0.5 Shalonda Solomon USA 19.12.85 2 London 27.07.2013 1258 22.50 ±0.0 Antonique Strachan BAH 22.08.93 2 Shanghai 18.05.2014 1258 22.50 +0.4 Jodie Williams GBR 28.09.93 2 Glasgow 31.07.2014 1258 22.50 +1.6 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1rB Clermont 18.04.2015 1258 22.50 +1.8 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 1 Austin 02.05.2015 1258 22.50 +0.6 Kamaria Brown USA 21.12.92 1q2 Austin 30.05.2015 1258 22.50A +1.3 Kyra Jefferson USA 23.09.94 1 San José 09.08.2015 1258 22.50 +0.2 Sherone Simpson JAM 12.08.84 8 Beijing 28.08.2015 1258 22.50 +0.1 Phyllis Francis USA 04.05.92 2 Houston 23.07.2016 1258 22.50 +0.6 Michelle-Lee Ahye TTO 10.04.92 1h3 Rio de Janeiro 15.08.2016 1258 22.50 +0.1 Ella Nelson AUS 10.05.94 3s2 Rio de Janeiro 16.08.2016 1258 22.50 +0.2 Simone Facey JAM 07.05.85 5 Zürich 01.09.2016 1258 22.50 ±0.0 Michelle-Lee Ahye TTO 10.04.92 1r2 Port of Spain 25.06.2017 1258 22.50 ±0.0 Crystal Emmanuel CAN 27.11.91 1 Cork 18.07.2017 1258 22.50 -0.2 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 1s3 London 10.08.2017 1258 22.50 +1.1 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 3 Paris 30.06.2018 1314 22.51 -2.8 Irena Szewinska POL 24.05.46 1 Roma 06.09.1974 1314 22.51 +0.9 Sabine Günther GER 06.11.63 3 Athínai 09.09.1982 1314 22.51 -1.0 Nadezhda Georgieva BUL 02.09.61 1 Sofia 03.06.1984 1314 22.51 +1.2 Marie-Christine Cazier FRA 23.08.63 1 Epinal 05.07.1986 1314 22.51 -0.1 Maya Azarashvili GEO 06.04.64 1 Tashkent 20.09.1986 1314 22.51 +0.5 Dannette Young USA 06.10.64 2 Oslo 02.07.1988 1314 22.51 +2.0 Katrin Krabbe GER 22.11.69 3 Berlin 13.09.1988 1314 22.51 +0.7 Jackie Joyner-Kersee USA 03.03.62 1h5 Seoul 28.09.1988 1314 22.51 +1.0 Evette de Klerk RSA 21.08.65 1 Bloemfontein 27.04.1990 1314 22.51 +0.7 Grit Breuer GER 16.02.72 2 Chemnitz 17.06.1990 1314 22.51 -0.7 Grace Jackson JAM 14.06.61 3 Lausanne 12.07.1990 1314 22.51 +0.3 Sabine Günther GER 06.11.63 7 Split 30.08.1990 1314 22.51 ±0.0 Silke Knoll GER 21.02.67 1r1 Duisburg 07.06.1992 1314 22.51 +0.8 Michelle Burrell USA 08.05.65 3 New Orleans 28.06.1992 1314 22.51 -0.6 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1 Bologna 09.09.1992 1314 22.51 -0.9 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1q4 Stuttgart 17.08.1993 1314 22.51 +0.2 Dannette Young USA 06.10.64 4s2 Stuttgart 19.08.1993 1314 22.51 -0.6 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Göteborg 24.08.1994 1314 22.51 -1.7 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 London 09.09.1994 1314 22.51 +0.1 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Sankt Peterburg 05.07.1996 1314 22.51 +0.5 Carlette Guidry USA 04.09.68 1q1 Atlanta 31.07.1996 1314 22.51 -0.4 Beverly McDonald JAM 15.02.70 2 Oslo 30.06.1999 1314 22.51 +0.7 Peta-Gaye Dowdie JAM 18.01.77 1 Durham 03.06.2000 1314 22.51 +0.7 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Brisbane 08.09.2000 1314 22.51 +0.6 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 1 Annecy 23.06.2002 1314 22.51 +1.3 Allyson Felix USA 18.11.85 1r5 Walnut 19.04.2003 1314 22.51 +0.3 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 1 Heusden-Zolder 02.08.2003 1314 22.51 +0.3 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 1h2 Saint-Denis 26.08.2003 1314 22.51 -1.1 Ivet Lalova-Collio BUL 18.05.84 2r1 Madrid 17.07.2004 1314 22.51 +1.3 Yuliya Tabakova RUS 01.05.80 1h2 Tula 31.07.2004 1314 22.51 +1.8 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 2 Kingston 06.05.2006 1314 22.51 -2.2 LaTasha Jenkins USA 19.12.77 1h4 Indianapolis 24.06.2006 1314 22.51 +1.3 Stephanie Durst USA 06.01.82 1 Rieti 27.08.2006 1314 22.51 +1.1 Stephanie Durst USA 06.01.82 1r1 Bydgoszcz 10.06.2007 1314 22.51 +0.8 Kerron Stewart JAM 16.04.84 2 Kingston 24.06.2007 1314 22.51 +0.8 Torri Edwards USA 31.01.77 3s1 Osaka 30.08.2007 1314 22.51 +2.0 Shalonda Solomon USA 19.12.85 1h5 Eugene 04.07.2008 1314 22.51 ±0.0 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 4s1 Beijing 20.08.2008 1314 22.51 +0.3 Marshevet Hooker USA 25.09.84 1h4 Berlin 19.08.2009 1314 22.51 -0.2 Shalonda Solomon USA 19.12.85 2 Stockholm 06.08.2010 1314 22.51 -0.1 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 1rA Saint-Martin 05.05.2012 1314 22.51 +1.4 Patricia Hall JAM 16.10.82 1 São Paulo 19.05.2013 1314 22.51 -2.4 Elaine Thompson JAM 28.06.92 1 Kingston 28.06.2015 1314 22.51A +1.3 Semoy Hackett TTO 27.11.88 2 San José 09.08.2015 1314 22.51 +0.5 Dafne Schippers NED 15.06.92 1h1 Rio de Janeiro 15.08.2016 1314 22.51 +0.2 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 6 Zürich 01.09.2016 1314 22.51 +1.9 Lauren Rain Williams USA 25.07.99 1rA Tucson 28.04.2018 1361 22.52 +1.2 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 2 Halle 27.08.1977 1361 22.52 -0.2 Lyudmila Kondratyeva RUS 11.04.58 1 Praha 01.09.1978 1361 22.52A +0.3 Marita Koch GDR 18.02.57 1h4 Ciudad de México 10.09.1979 1361 22.52 +0.9 Romy Müller GDR 26.07.58 2rC Potsdam 11.05.1980 1361 22.52 -1.5 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Los Angeles 26.06.1983 1361 22.52 -1.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Nice 18.07.1983 1361 22.52 +0.5 Grace Jackson JAM 14.06.61 1q3 Los Angeles 08.08.1984 1361 22.52 -1.1 Heike Drechsler GER 16.12.64 1h3 Stuttgart 28.08.1986 1361 22.52A +1.7 Maya Azarashvili GEO 06.04.64 3r1 Tsakhkadzor 23.05.1987 1361 22.52 +1.2 Mary Onyali NGR 03.02.68 6 Roma 03.09.1987 1361 22.52 +1.2 Ewa Kasprzyk POL 07.09.57 7 Roma 03.09.1987 1361 22.52 +1.3 Dannette Young USA 06.10.64 6 Indianapolis 23.07.1988 1361 22.52 -0.9 Maya Azarashvili GEO 06.04.64 1 Vladivostok 14.09.1988 1361 22.52 +0.8 Dannette Young USA 06.10.64 1h1 Houston 17.06.1989 1361 22.52 ±0.0 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 Lausanne 27.06.1989 1361 22.52 +0.5 Esther Jones USA 07.04.69 1s1 Durham 01.06.1990 1361 22.52 +1.4 Gwen Torrence USA 12.06.65 1q2 Tokyo 29.08.1991 1361 22.52 +2.0 Pauline Davis-Thompson BAH 09.07.66 1 Austin 07.05.1994 1361 22.52 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Kingston 07.05.1994 1361 22.52 -0.7 Inger Miller USA 12.06.72 5 Athínai 08.08.1997 1361 22.52 -0.8 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 4 Zürich 13.08.1997 1361 22.52 -0.1 Beverly McDonald JAM 15.02.70 1h2 Sevilla 24.08.1999 1361 22.52 +1.8 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 5s1 Sevilla 25.08.1999 1361 22.52 +1.5 Lauren Hewitt AUS 25.11.78 1 Canberra 15.01.2000 1361 22.52 +1.7 Nanceen Perry USA 19.04.77 1s2 Sacramento 23.07.2000 1361 22.52 -0.8 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Edmonton 10.08.2001 1361 22.52 +0.5 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Norwalk 07.06.2003 1361 22.52 -1.2 Yuliya Tabakova RUS 01.05.80 1h2 Tula 06.06.2004 1361 22.52 +1.4 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 2 Birmingham 20.08.2006 1361 22.52 +0.1 Kerron Stewart JAM 16.04.84 1 Tuscaloosa 13.05.2007 1361 22.52 +2.0 Cydonie Mothersille CAY 19.03.78 3 Carson 20.05.2007 1361 22.52 ±0.0 Kerron Stewart JAM 16.04.84 1s2 Sacramento 07.06.2007 1361 22.52 +0.7 Laverne Jones-Ferrette ISV 16.09.81 1 Salamanca 04.07.2007 1361 22.52 +0.8 Carmelita Jeter USA 24.11.79 2 Rieti 07.09.2008 1361 22.52 +1.8 Porscha Lucas USA 18.06.88 1h4 Fayetteville 11.06.2009 1361 22.52 +1.0 Charonda Williams USA 27.03.87 1rA Luzern 17.07.2012 1361 22.52 +1.9 Aurieyall Scott USA 18.05.92 1s1 Greensboro 25.05.2013 1361 22.52 +1.9 Morolake Akinosun USA 17.05.94 5 Eugene 13.06.2015 1361 22.52 +0.4 Sherone Simpson JAM 12.08.84 2h7 Beijing 26.08.2015 1361 22.52 ±0.0 Candyce McGrone USA 24.03.89 4 Bruxelles 08.09.2015 1361 22.52 +1.9 Taylor Ellis-Watson USA 06.05.93 1h2 Tuscaloosa 12.05.2016 1361 22.52 -0.4 Ivet Lalova-Collio BUL 18.05.84 2 Amsterdam 07.07.2016 1361 22.52 +1.0 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Székesfehérvár 18.07.2016 1361 22.52 +0.1 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 2h8 Rio de Janeiro 15.08.2016 1361 22.52 -0.8 Dafne Schippers NED 15.06.92 1rA Ostrava 13.06.2018 1406 22.53 -0.2 Marlies Göhr GDR 21.03.58 2 Praha 01.09.1978 1406 22.53 -0.8 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Praha 16.08.1980 1406 22.53 +0.6 Kathy Cook GBR 03.05.60 2 Koblenz 25.08.1982 1406 22.53 +0.5 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 Kingston 16.06.1984 1406 22.53 -1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1q2 Los Angeles 08.08.1984 1406 22.53 +1.4 Rose-Aimee Bacoul FRA 09.01.52 4s2 Los Angeles 09.08.1984 1406 22.53 ±0.0 Tatána Kocembová CZE 02.05.62 1r2 Zürich 22.08.1984 1406 22.53 +0.2 Olga Bryzgina UKR 30.06.63 2 Tokyo 22.09.1985 1406 22.53 +0.3 Diane Dixon USA 23.09.64 3 San José 31.05.1986 1406 22.53 +1.2 Gwen Torrence USA 12.06.65 4r1 Moskva 08.07.1986 1406 22.53 +0.3 Ewa Kasprzyk POL 07.09.57 3 Bruxelles 05.09.1986 1406 22.53 +0.1 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 San José 28.05.1988 1406 22.53 +0.8 Nadezhda Georgieva BUL 02.09.61 1 Schwechat 15.06.1988 1406 22.53 -0.1 Alice Brown USA 20.09.60 1q1 Indianapolis 22.07.1988 1406 22.53 +1.8 Gwen Torrence USA 12.06.65 3s2 Seoul 29.09.1988 1406 22.53 +1.3 Esther Jones USA 07.04.69 2 Houston 17.06.1989 1406 22.53 +0.2 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 Tokyo 16.09.1989 1406 22.53 -0.7 Melanie Paschke GER 29.06.70 1 Bremen 02.07.1995 1406 22.53 +0.1 Mary Onyali NGR 03.02.68 1 Paris 03.07.1995 1406 22.53 ±0.0 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 6 Monaco 25.07.1995 1406 22.53 +1.7 Du Xiujie CHN 27.11.71 1 Fukuoka 31.08.1995 1406 22.53 +0.4 Gwen Torrence USA 12.06.65 1q2 Atlanta 22.06.1996 1406 22.53 -0.2 Dannette Young USA 06.10.64 1q4 Atlanta 31.07.1996 1406 22.53 -0.9 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Catania 30.08.1997 1406 22.53 -2.2 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Melbourne 15.03.1998 1406 22.53 +1.2 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Gainesville 24.05.1998 1406 22.53 +1.2 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Istanbul 30.05.1998 1406 22.53 +0.1 Li Xuemei CHN 05.01.77 2 Bangkok 18.12.1998 1406 22.53 +1.6 Beverly McDonald JAM 15.02.70 3 Eugene 30.05.1999 1406 22.53 +0.6 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 2 Boise 05.06.1999 1406 22.53 -0.5 Mercy Nku NGR 17.07.76 1 Zagreb 05.07.1999 1406 22.53 +0.8 Zhanna Block UKR 06.07.72 5 Roma 07.07.1999 1406 22.53 +0.6 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1q4 Sevilla 24.08.1999 1406 22.53 +0.6 Lauren Hewitt AUS 25.11.78 7 Sevilla 27.08.1999 1406 22.53 -0.5 Susanthika Jayasinghe SRI 17.12.75 1h7 Sydney 27.09.2000 1406 22.53 +0.7 Cathy Freeman AUS 16.02.73 6 Sydney 28.09.2000 1406 22.53 -0.3 Kim Gevaert BEL 05.08.78 2 München 09.08.2002 1406 22.53 +0.3 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 2q1 Athínai 23.08.2004 1406 22.53 -0.1 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Kingston 07.05.2005 1406 22.53 ±0.0 Rachelle Smith USA 30.06.81 1 Hermosillo 21.05.2005 1406 22.53 -0.9 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 2 Monterrey 11.06.2005 1406 22.53 +1.4 Rachelle Smith USA 30.06.81 1h2 Carson 25.06.2005 1406 22.53 -0.2 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Kingston 26.06.2005 1406 22.53 -1.1 Yuliya Gushchina RUS 04.03.83 1h2 Helsinki 10.08.2005 1406 22.53 +1.7 Shalonda Solomon USA 19.12.85 1r1 Knoxville 15.04.2006 1406 22.53 -1.3 Rachelle Smith USA 30.06.81 1h3 Indianapolis 24.06.2006 1406 22.53 +0.2 Natalya Rusakova RUS 12.12.80 1 Tula 16.07.2006 1406 22.53 -0.1 Bianca Knight USA 02.01.89 1s1 Eugene 05.07.2008 1406 22.53 -1.8 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1s3 Daegu 01.09.2011 1406 22.53 +1.7 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 2 Kingston 05.05.2012 1406 22.53 +0.2 Antonique Strachan BAH 22.08.93 1 Barcelona 13.07.2012 1406 22.53 -1.3 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 New York City 25.05.2013 1406 22.53 +1.3 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 1r1 Coral Gables 12.04.2014 1406 22.53 +0.2 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 1 Kingston 03.05.2014 1406 22.53 +0.3 Joanna Atkins USA 31.01.89 2 Marrakesh 14.09.2014 1406 22.53 +0.6 Kyra Jefferson USA 23.09.94 1h3 Eugene 27.06.2015 1406 22.53 +0.7 Dezerea Bryant USA 27.04.93 1h5 Eugene 27.06.2015 1406 22.53 -0.1 Sherone Simpson JAM 12.08.84 2s2 Beijing 27.08.2015 1406 22.53 -0.2 Ella Nelson AUS 10.05.94 1 Canberra 20.02.2016 1406 22.53 -0.6 Jenna Prandini USA 20.11.92 3 Eugene 10.07.2016 1406 22.53 +1.4 Makenzie Dunmore USA 07.10.97 1h2 Palo Alto 12.05.2018 1406 22.53 +0.9 Tamara Clark USA 09.01.99 1h1 Tampa 25.05.2018 1468 22.54 -0.8 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 2s1 Moskva 30.07.1980 1468 22.54 +0.3 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 2r1 Bratislava 04.06.1983 1468 22.54 +0.6 Valerie Brisco USA 06.07.60 1 Westwood 17.05.1986 1468 22.54 -1.2 Ewa Kasprzyk POL 07.09.57 1 Grudziadz 28.06.1986 1468 22.54 -1.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 London 08.08.1986 1468 22.54 -1.0 Silke Möller GER 20.06.64 2s1 Roma 03.09.1987 1468 22.54 -1.9 Mary Onyali NGR 03.02.68 2s2 Roma 03.09.1987 1468 22.54 +0.6 Silke Möller GER 20.06.64 1 Berlin 29.06.1988 1468 22.54 +0.7 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1h2 Tallinn 06.07.1988 1468 22.54 -1.1 Galina Malchugina RUS 17.12.62 4 Nice 10.07.1990 1468 22.54 +0.4 Carlette Guidry USA 04.09.68 4r1 Köln 16.08.1992 1468 22.54 Cathy Freeman AUS 16.02.73 1 Melbourne 25.02.1993 1468 22.54 +0.8 Cathy Freeman AUS 16.02.73 3 Stockholm 12.07.1994 1468 22.54 +0.1 Chandra Sturrup BAH 12.09.71 3s2 Atlanta 01.08.1996 1468 22.54 +0.3 Chandra Sturrup BAH 12.09.71 6 Atlanta 01.08.1996 1468 22.54 +0.1 Inger Miller USA 12.06.72 4 Köln 24.08.1997 1468 22.54 +0.5 Lauren Hewitt AUS 25.11.78 4s2 Sevilla 25.08.1999 1468 22.54 +0.2 Sevatheda Fynes BAH 17.10.74 4 Bruxelles 03.09.1999 1468 22.54A ±0.0 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Roodepoort 13.03.2000 1468 22.54 +0.4 Myriam Mani CMR 21.05.77 1 El Djezair 14.07.2000 1468 22.54 +0.1 Susanthika Jayasinghe SRI 17.12.75 1q4 Sydney 27.09.2000 1468 22.54A -0.4 Cydonie Mothersille CAY 19.03.78 1 Ciudad de Guatemala 21.07.2001 1468 22.54 +1.2 Cydonie Mothersille CAY 19.03.78 1h5 Edmonton 08.08.2001 1468 22.54 +1.9 Myriam Mani CMR 21.05.77 1 Rieti 02.09.2001 1468 22.54 +0.9 Aleen Bailey JAM 25.11.80 2 Starkville 12.05.2002 1468 22.54 ±0.0 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 1 Villeneuve d'Ascq 16.06.2002 1468 22.54 ±0.0 Juliet Campbell JAM 17.03.70 2 Manchester 29.07.2002 1468 22.54 +1.0 Sherone Simpson JAM 12.08.84 1 Santo Domingo 14.05.2005 1468 22.54 +0.5 Allyson Felix USA 18.11.85 1 Sheffield 21.08.2005 1468 22.54 +1.9 Lauryn Williams USA 11.09.83 1s1 Eugene 28.06.2009 1468 22.54 +1.0 Carmelita Jeter USA 24.11.79 1 Oslo 04.06.2010 1468 22.54 +1.1 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 1h1 Eugene 25.06.2011 1468 22.54 +0.7 Anneisha McLaughlin-Whilby JAM 06.01.86 1 Shenzhen 19.08.2011 1468 22.54 +1.5 Tiffany Townsend USA 24.06.89 3h3 Des Moines 22.06.2013 1468 22.54 -0.2 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 1s3 Moskva 15.08.2013 1468 22.54 +0.4 Antonique Strachan BAH 22.08.93 3 Saint-Denis 05.07.2014 1468 22.54 -0.3 Kaylin Whitney USA 09.03.98 6 Monaco 17.07.2015 1468 22.54 +0.4 Ivet Lalova-Collio BUL 18.05.84 3h7 Beijing 26.08.2015 1468 22.54 +1.9 Morolake Akinosun USA 17.05.94 4 Eugene 11.06.2016 1468 22.54 +1.9 Tynia Gaither BAH 16.03.93 5 Eugene 11.06.2016 1468 22.54 -0.6 Allyson Felix USA 18.11.85 4 Eugene 10.07.2016 1468 22.54 ±0.0 Joanna Atkins USA 31.01.89 2 Edmonton 16.07.2016 1468 22.54 -1.0 Ashley Henderson USA 04.12.95 1 Logan 13.05.2017 1468 22.54 +0.3 Shakima Wimbley USA 23.04.95 1 Atlanta 14.05.2017 1468 22.54 +1.5 Jenna Prandini USA 20.11.92 7 Eugene 27.05.2017 1468 22.54 -0.4 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1h1 Nassau 23.06.2017 1468 22.54 -0.2 Shania Collins USA 14.11.96 3s2 Des Moines 24.06.2018 1468 22.54 +2.0 Ariana Washington USA 04.09.96 4s1 Des Moines 24.06.2018 1516 22.55 +0.6 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Nice 21.08.1977 1516 22.55 +0.6 Gesine Walther GDR 06.10.62 2 Cottbus 18.07.1980 1516 22.55 +0.9 Romy Müller GDR 26.07.58 2q3 Moskva 28.07.1980 1516 22.55 +1.9 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Oslo 26.06.1981 1516 22.55 +0.8 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Potsdam 09.06.1983 1516 22.55 -0.3 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 2q3 Helsinki 12.08.1983 1516 22.55 +1.1 Kirsten Emmelmann GDR 19.04.61 1r1 Jena 12.06.1985 1516 22.55 -1.1 Pam Marshall USA 16.08.60 3rB Zürich 21.08.1985 1516 22.55A +1.6 Evette de Klerk RSA 21.08.65 1 Germiston 12.04.1986 1516 22.55 +0.6 Silke Möller GER 20.06.64 1h Erfurt 01.06.1986 1516 22.55 ±0.0 Marita Koch GDR 18.02.57 2r1 Erfurt 01.06.1986 1516 22.55 +0.1 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1h1 San José 25.06.1987 1516 22.55 +1.2 Nadezhda Georgieva BUL 02.09.61 8 Roma 03.09.1987 1516 22.55 +1.8 Galina Malchugina RUS 17.12.62 4s2 Seoul 29.09.1988 1516 22.55 +0.4 Dannette Young USA 06.10.64 2 Norwalk 16.06.1990 1516 22.55 -0.5 Grace Jackson JAM 14.06.61 2 Budapest 05.08.1990 1516 22.55 -1.1 Grit Breuer GER 16.02.72 1rB Zürich 15.08.1990 1516 22.55 -1.1 Pauline Davis-Thompson BAH 09.07.66 2rB Zürich 15.08.1990 1516 22.55 -1.4 Grit Breuer GER 16.02.72 2 Hannover 28.07.1991 1516 22.55 +0.9 Dannette Young USA 06.10.64 1 Irvine 07.06.1992 1516 22.55 -2.9 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 Narbonne 28.06.1992 1516 22.55 +1.4 Silke Knoll GER 21.02.67 2 Erfurt 03.07.1994 1516 22.55 +0.4 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Baton Rouge 22.04.1995 1516 22.55 +1.6 Cathy Freeman AUS 16.02.73 4r1 Lausanne 05.07.1995 1516 22.55 +0.7 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1h1 Göteborg 09.08.1995 1516 22.55 +1.6 Melanie Paschke GER 29.06.70 2 Madrid 02.06.1996 1516 22.55 -0.6 Celena Mondie-Milner USA 06.08.68 6 Atlanta 23.06.1996 1516 22.55 -1.3 Irina Privalova RUS 12.11.68 1s1 Sankt Peterburg 04.07.1996 1516 22.55 -0.1 Cathy Freeman AUS 16.02.73 6 Zürich 14.08.1996 1516 22.55 -0.8 Inger Miller USA 12.06.72 1h6 Athínai 06.08.1997 1516 22.55 +1.4 Cathy Freeman AUS 16.02.73 1r1 Austin 02.05.1998 1516 22.55 +0.5 Svetlana Goncharenko RUS 26.05.71 1s2 Moskva 02.08.1998 1516 22.55 +1.8 Nanceen Perry USA 19.04.77 1h1 Boise 02.06.1999 1516 22.55 +0.5 Sevatheda Fynes BAH 17.10.74 2 Nassau 19.06.1999 1516 22.55 +0.8 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Berlin 07.09.1999 1516 22.55 -2.9 Sevatheda Fynes BAH 17.10.74 1 München 11.09.1999 1516 22.55 -2.9 Merlene Frazer JAM 27.12.73 2 München 11.09.1999 1516 22.55 +0.4 Kim Gevaert BEL 05.08.78 1 Bruxelles 11.07.2004 1516 22.55 ±0.0 Oleysa Zykina RUS 07.10.80 2 Tula 24.07.2005 1516 22.55 +1.3 Shericka Williams JAM 17.09.85 2 Rieti 27.08.2006 1516 22.55 +0.4 Torri Edwards USA 31.01.77 3 Indianapolis 24.06.2007 1516 22.55 -1.9 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 London 03.08.2007 1516 22.55 -0.4 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1q3 Osaka 29.08.2007 1516 22.55 -0.2 Susanthika Jayasinghe SRI 17.12.75 2q1 Osaka 29.08.2007 1516 22.55 +1.1 Susanthika Jayasinghe SRI 17.12.75 2h1 Osaka 29.08.2007 1516 22.55 -0.1 Marshevet Hooker USA 25.09.84 2s1 Eugene 05.07.2008 1516 22.55 +1.9 Charonda Williams USA 27.03.87 2s1 Eugene 28.06.2009 1516 22.55 +0.3 Anneisha McLaughlin-Whilby JAM 06.01.86 2s2 Berlin 20.08.2009 1516 22.55 ±0.0 Shalonda Solomon USA 19.12.85 2 Saint-Denis 16.07.2010 1516 22.55 -0.2 Schillonie Calvert JAM 27.07.88 1 Zagreb 13.09.2011 1516 22.55 +0.2 Semoy Hackett TTO 27.11.88 1q2 Jacksonville 26.05.2012 1516 22.55 +1.8 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 1h2 Kingston 30.06.2012 1516 22.55 ±0.0 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 1 Saint-Denis 06.07.2012 1516 22.55 +0.5 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 1h1 London 06.08.2012 1516 22.55 +1.9 Octavious Freeman USA 20.04.92 2s1 Greensboro 25.05.2013 1516 22.55 +1.0 Sherone Simpson JAM 12.08.84 2 Kingston 23.06.2013 1516 22.55 +0.9 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 1 Birmingham 30.06.2013 1516 22.55 +0.9 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 1h2 Eugene 27.06.2015 1516 22.55 +1.4 Simone Facey JAM 07.05.85 1 Edmonton 12.07.2015 1516 22.55 +0.4 Felicia Brown USA 27.10.93 1 Tallahassee 16.04.2016 1516 22.55 +0.1 Jenna Prandini USA 20.11.92 4s2 Rio de Janeiro 16.08.2016 1516 22.55 -0.3 Quanera Hayes USA 07.03.92 2r1 Gainesville 28.04.2017 1516 22.55 +0.7 Ariana Washington USA 04.09.96 1h5 Austin 26.05.2017 1516 22.55 +1.7 Brittany Brown USA 18.04.95 2h2 Eugene 28.05.2017 1516 22.55 -0.8 Deajah Stevens USA 19.05.95 1h2 Sacramento 24.06.2017 1516 22.55 +0.9 Nathallia Whyte JAM 09.08.97 1rA Auburn 21.04.2018 1516 22.55 +0.4 Shericka Jackson JAM 16.07.94 1 Kingston 19.05.2018 1583 22.56 +1.8 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1s1 Eugene 23.05.1980 1583 22.56 -1.8 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Praha 21.05.1983 1583 22.56 -0.2 Marita Koch GDR 18.02.57 1r3 Bratislava 04.06.1983 1583 22.56 +0.7 Tatána Kocembová CZE 02.05.62 1 Praha 23.06.1983 1583 22.56 -1.5 Chandra Cheeseborough USA 10.01.59 2 Los Angeles 26.06.1983 1583 22.56 -2.0 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 3r1 Karl-Marx-Stadt 20.05.1984 1583 22.56 -2.0 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1h1 Los Angeles 08.08.1984 1583 22.56 -0.4 Heike-Elke Gaugel FRG 11.07.59 1 Stuttgart 04.08.1985 1583 22.56 -1.4 Pam Marshall USA 16.08.60 3r2 Zürich 13.08.1986 1583 22.56 +1.9 Mary Onyali NGR 03.02.68 1h3 Baton Rouge 03.06.1987 1583 22.56 -0.6 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1h4 Roma 01.09.1987 1583 22.56 +0.4 Silke Möller GER 20.06.64 1 Bratislava 09.06.1988 1583 22.56 +1.6 Jackie Joyner-Kersee USA 03.03.62 H Seoul 23.09.1988 1583 22.56 +0.6 Grace Jackson JAM 14.06.61 2 Bruxelles 25.08.1989 1583 22.56 +1.1 Dannette Young USA 06.10.64 3 Berlin 04.07.1990 1583 22.56 +0.2 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1h3 Split 29.08.1990 1583 22.56 -1.3 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 New York City 24.05.1992 1583 22.56 -1.8 Carlette Guidry USA 04.09.68 1h3 New Orleans 26.06.1992 1583 22.56 -0.3 Wang Huei-chen TPE 21.02.70 1 Yilan 30.10.1992 1583 22.56 +0.9 Galina Malchugina RUS 17.12.62 4 Bruxelles 03.09.1993 1583 22.56 -2.1 Chen Zhaojing CHN 05.04.69 1 Beijing 13.09.1993 1583 22.56 -0.8 Mary Onyali NGR 03.02.68 4 Durham 12.08.1994 1583 22.56 +0.9 Melanie Paschke GER 29.06.70 1 Chemnitz 25.05.1995 1583 22.56 +1.1 Beverly McDonald JAM 15.02.70 1r2 Lausanne 05.07.1995 1583 22.56 +1.6 Mary Onyali NGR 03.02.68 5r1 Lausanne 05.07.1995 1583 22.56 +0.1 Marina Trandenkova RUS 07.01.67 2 Sankt Peterburg 05.07.1996 1583 22.56 +0.1 Carlette Guidry USA 04.09.68 4s2 Atlanta 01.08.1996 1583 22.56 ±0.0 Sylviane Félix FRA 31.10.77 2q4 Athínai 06.08.1997 1583 22.56 ±0.0 Zhanna Block UKR 06.07.72 3q4 Athínai 06.08.1997 1583 22.56 ±0.0 Du Xiujie CHN 27.11.71 3 Shanghai 22.10.1997 1583 22.56 -1.0 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Melbourne 25.02.1998 1583 22.56 -1.4 Marion Jones USA 12.10.75 1 Shizuoka 03.05.1998 1583 22.56 ±0.0 Peta-Gaye Dowdie JAM 18.01.77 2 Athens 16.05.1999 1583 22.56 +0.8 Sevatheda Fynes BAH 17.10.74 6 Roma 07.07.1999 1583 22.56 ±0.0 Merlene Frazer JAM 27.12.73 1 Barcelona 29.07.1999 1583 22.56 -1.9 Lauren Hewitt AUS 25.11.78 1 Melbourne 13.01.2000 1583 22.56 +2.0 LaTasha Jenkins USA 19.12.77 1s2 Palo Alto 22.06.2003 1583 22.56 +1.1 Torri Edwards USA 31.01.77 1r2 Réthymno 06.07.2003 1583 22.56 ±0.0 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Linz 02.08.2004 1583 22.56 +0.5 Abiodun Oyepitan GBR 30.12.79 2s1 Athínai 24.08.2004 1583 22.56 +0.5 Ivet Lalova-Collio BUL 18.05.84 3s1 Athínai 24.08.2004 1583 22.56 +0.4 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Heusden-Zolder 22.07.2006 1583 22.56 +2.0 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 1r11 Arlington 29.03.2008 1583 22.56 -0.5 Bianca Knight USA 02.01.89 1 Oslo 06.06.2008 1583 22.56 +0.4 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 1 Saint-Denis 18.07.2008 1583 22.56 ±0.0 Aleksandra Fedoriva RUS 13.09.88 1s2 Kazan 19.07.2008 1583 22.56 +1.7 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 3 New York City 30.05.2009 1583 22.56 +1.0 Myriam Soumaré FRA 29.10.86 3s1 London 07.08.2012 1583 22.56 +0.3 Myriam Soumaré FRA 29.10.86 1s1 Zürich 14.08.2014 1583 22.56 +1.8 Candyce McGrone USA 24.03.89 1 Tampa 11.04.2015 1583 22.56 +0.4 Kyra Jefferson USA 23.09.94 6 Eugene 28.06.2015 1583 22.56 +1.4 Shalonda Solomon USA 19.12.85 2 Edmonton 12.07.2015 1583 22.56 -0.1 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 3s2 Beijing 27.08.2015 1583 22.56 +1.6 Kyra Jefferson USA 23.09.94 1h4 Tuscaloosa 12.05.2016 1583 22.56 +0.9 Shakima Wimbley USA 23.04.95 1 Tallahassee 15.05.2016 1583 22.56 ±0.0 Libania Grenot ITA 12.07.83 1rA Tampa 27.05.2016 1583 22.56 +0.4 Gabrielle Thomas USA 07.12.96 1q3 Lexington 27.05.2017 1583 22.56 -0.3 Léa Sprunger SUI 05.03.90 2rA Zürich 22.07.2017 1583 22.56 +0.5 Lynna Irby USA 06.12.98 1s1 Tampa 26.05.2018 1583 22.56 +0.5 Kortnei Johnson USA 11.08.97 1s3 Tampa 26.05.2018 1643 22.57 +0.5 Marlies Göhr GDR 21.03.58 2 Leipzig 24.06.1979 1643 22.57 +0.1 Natalya Bochina RUS 04.01.62 2 Moskva 12.06.1980 1643 22.57 +1.9 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2 Bratislava 06.06.1981 1643 22.57 -1.7 Kathy Cook GBR 03.05.60 3 London 21.08.1983 1643 22.57 -0.6 Jarmila Kratochvílová CZE 26.01.51 1 Hannover 16.06.1984 1643 22.57 +1.1 Rose-Aimee Bacoul FRA 09.01.52 1q1 Los Angeles 08.08.1984 1643 22.57 +1.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2s1 Los Angeles 09.08.1984 1643 22.57 +0.9 Grace Jackson JAM 14.06.61 3 Indianapolis 16.06.1985 1643 22.57 +0.1 Valerie Brisco USA 06.07.60 1 Baton Rouge 27.07.1985 1643 22.57 -0.3 Ewa Kasprzyk POL 07.09.57 2 Stockholm 01.07.1986 1643 22.57 +0.8 Silke Möller GER 20.06.64 1 Helsinki 07.07.1986 1643 22.57 +1.2 Randy Givens USA 27.03.62 3s1 San José 26.06.1987 1643 22.57 +1.0 Anelia Nuneva BUL 30.06.62 1 Bern 08.07.1987 1643 22.57 -0.9 Nadezhda Georgieva BUL 02.09.61 1 Sofia 04.09.1988 1643 22.57 -1.0 Dannette Young USA 06.10.64 3rA Zürich 15.08.1990 1643 22.57 +0.2 Heike Drechsler GER 16.12.64 1s2 Split 30.08.1990 1643 22.57 +0.7 Kimberley Walker USA 23.12.67 1 Lincoln 20.05.1991 1643 22.57 -0.3 Grit Breuer GER 16.02.72 2 Dijon 15.06.1991 1643 22.57 +1.0 Holli Hyche USA 06.09.71 1s1 Boise 03.06.1994 1643 22.57 +0.9 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1h4 Sankt Peterburg 15.07.1994 1643 22.57 +0.5 Dannette Young USA 06.10.64 1 Athens 06.05.1995 1643 22.57 -0.7 Silke Knoll GER 21.02.67 3s2 Göteborg 10.08.1995 1643 22.57 +1.6 Inger Miller USA 12.06.72 1q3 Atlanta 22.06.1996 1643 22.57 -0.4 Inger Miller USA 12.06.72 3q3 Atlanta 31.07.1996 1643 22.57 +1.7 Hana Benesová CZE 19.04.75 1 Turku 13.07.1997 1643 22.57 +0.2 Sylviane Félix FRA 31.10.77 3s2 Athínai 07.08.1997 1643 22.57 +0.1 Mercy Nku NGR 17.07.76 2 Dortmund 26.06.1999 1643 22.57 +0.5 Tania Van Heer-Murphy AUS 30.12.70 5s2 Sevilla 25.08.1999 1643 22.57 -0.2 Chandra Sturrup BAH 12.09.71 3 Nassau 22.07.2000 1643 22.57 +1.7 Michelle Collins USA 12.02.71 2s2 Sacramento 23.07.2000 1643 22.57 +0.4 Cathy Freeman AUS 16.02.73 1 Gateshead 28.08.2000 1643 22.57 -0.1 Cydonie Mothersille CAY 19.03.78 1 Orlando 21.04.2001 1643 22.57 +0.5 Beverly McDonald JAM 15.02.70 1 Bruxelles 24.08.2001 1643 22.57 +1.6 Anastasiya Kapachinskaya RUS 21.11.79 3 Monaco 13.09.2003 1643 22.57 +1.4 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1h7 Athínai 23.08.2004 1643 22.57 +0.8 Ivet Lalova-Collio BUL 18.05.84 5 Athínai 25.08.2004 1643 22.57 +1.1 Svetlana Pospelyova RUS 11.03.69 1h1 Tula 24.07.2005 1643 22.57 +1.6 Cydonie Mothersille CAY 19.03.78 1r2 Bendigo 12.03.2006 1643 22.57A +1.4 Nickiesha Anderson JAM 18.03.85 3 Boulder 18.05.2008 1643 22.57 +1.9 LaShauntea Moore USA 31.07.83 3s1 Eugene 28.06.2009 1643 22.57 +0.1 Shericka Williams JAM 17.09.85 5 Thessaloníki 12.09.2009 1643 22.57 ±0.0 Kerron Stewart JAM 16.04.84 1r1 Auburn 17.04.2010 1643 22.57 +0.6 Porscha Lucas USA 18.06.88 3 Des Moines 27.06.2010 1643 22.57 +0.8 Tianna Bartoletta USA 30.08.85 1h5 Eugene 28.06.2012 1643 22.57 -0.2 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 6 London 08.08.2012 1643 22.57 +0.1 Octavious Freeman USA 20.04.92 1r1 Coral Gables 11.04.2013 1643 22.57 +1.4 Chauntae Bayne USA 04.04.84 2 São Paulo 19.05.2013 1643 22.57 +0.1 Tori Bowie USA 27.08.90 1r1 Clermont 26.04.2014 1643 22.57 -1.1 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 1 Brazzaville 17.09.2015 1643 22.57 +0.3 Natasha Hastings USA 23.07.86 2 Nassau 16.04.2016 1643 22.57 ±0.0 Dina Asher-Smith GBR 04.12.95 1s2 Amsterdam 06.07.2016 1643 22.57 +1.3 Ivet Lalova-Collio BUL 18.05.84 1s3 Amsterdam 06.07.2016 1643 22.57 +0.4 Allyson Felix USA 18.11.85 2s3 Eugene 09.07.2016 1643 22.57 +0.8 Simone Facey JAM 07.05.85 3s3 Rio de Janeiro 16.08.2016 1643 22.57 Shericka Jackson JAM 16.07.94 1 Kingston 15.04.2017 1643 22.57 +0.7 Kyra Jefferson USA 23.09.94 2r3 Gainesville 28.04.2017 1643 22.57 +0.3 Jenna Prandini USA 20.11.92 1 Kingston 10.06.2017 1643 22.57 -0.8 Ariana Washington USA 04.09.96 2h2 Sacramento 24.06.2017 1643 22.57 -0.7 Tamara Clark USA 09.01.99 1r2 Gainesville 13.04.2018 1643 22.57 +1.6 Shania Collins USA 14.11.96 1rA Fayetteville 28.04.2018 1703 22.58A +2.0 Irena Szewinska POL 24.05.46 1 Ciudad de México 18.10.1968 1703 22.58 +0.2 Irena Szewinska POL 24.05.46 1 Stockholm 10.08.1976 1703 22.58 +0.9 Marita Koch GDR 18.02.57 1h3 Karl-Marx-Stadt 10.08.1979 1703 22.58 +1.5 Sonia Lannaman GBR 24.03.56 1 Cwmbran 18.05.1980 1703 22.58 ±0.0 Kathy Cook GBR 03.05.60 1 Koblenz 26.08.1981 1703 22.58 -1.0 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 2 Knoxville 20.06.1982 1703 22.58 +0.5 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1h4 Houston 02.06.1983 1703 22.58 -0.4 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 London 15.07.1983 1703 22.58 +1.2 Anelia Nuneva BUL 30.06.62 1 Sofia 24.07.1983 1703 22.58 ±0.0 Grace Jackson JAM 14.06.61 3 Köln 25.08.1985 1703 22.58 -0.1 Olga Bryzgina UKR 30.06.63 1h3 Leningrad 08.06.1986 1703 22.58 -0.4 Anelia Nuneva BUL 30.06.62 1 Ljubljana 07.09.1986 1703 22.58 +0.8 Ewa Kasprzyk POL 07.09.57 3 Roma 10.09.1986 1703 22.58 +1.1 Pam Marshall USA 16.08.60 1 Granada 16.05.1987 1703 22.58 +2.0 Marina Molokova RUS 24.08.62 1 Sochi 23.05.1987 1703 22.58 +1.8 Diane Dixon USA 23.09.64 1 New York City 05.06.1988 1703 22.58 -0.9 Mary Onyali NGR 03.02.68 1 Helsinki 29.06.1989 1703 22.58A +1.2 Elinda Vorster RSA 08.09.65 2 Germiston 21.04.1990 1703 22.58 +1.0 Grit Breuer GER 16.02.72 2 Athínai 07.09.1990 1703 22.58 +0.6 Heike Drechsler GER 16.12.64 3 Monaco 03.08.1991 1703 22.58 -5.1 Gwen Torrence USA 12.06.65 1s2 Tokyo 30.08.1991 1703 22.58 +0.8 Marion Jones USA 12.10.75 4 New Orleans 28.06.1992 1703 22.58 -1.6 Grace Jackson JAM 14.06.61 4s1 Barcelona 05.08.1992 1703 22.58 -0.6 Grace Jackson JAM 14.06.61 6 Barcelona 06.08.1992 1703 22.58 -0.5 Cathy Freeman AUS 16.02.73 5s1 Stuttgart 19.08.1993 1703 22.58 -1.0 Dannette Young USA 06.10.64 1h2 Knoxville 17.06.1994 1703 22.58 +0.9 Carlette Guidry USA 04.09.68 4 Oslo 22.07.1994 1703 22.58 -1.2 Marina Trandenkova RUS 07.01.67 1 Moskva 18.06.1995 1703 22.58 -0.9 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Sheffield 29.06.1997 1703 22.58 +1.2 Kelli White USA 01.04.77 2 Gainesville 24.05.1998 1703 22.58 +0.8 Natalya Voronova RUS 09.07.65 2 Villeneuve d'Ascq 11.07.1998 1703 22.58 -0.4 Beverly McDonald JAM 15.02.70 2 Nice 17.07.1999 1703 22.58 Mercy Nku NGR 17.07.76 1 Lagos 30.07.1999 1703 22.58 +0.8 Sevatheda Fynes BAH 17.10.74 2 Berlin 07.09.1999 1703 22.58 -0.3 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 2 Bruxelles 30.08.2002 1703 22.58 +1.6 Torri Edwards USA 31.01.77 4 Monaco 13.09.2003 1703 22.58 -0.9 Ivet Lalova-Collio BUL 18.05.84 1 Plovdiv 20.06.2004 1703 22.58 -1.1 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 3r1 Madrid 17.07.2004 1703 22.58 +0.3 Kim Gevaert BEL 05.08.78 1 Bruxelles 03.09.2004 1703 22.58 -0.2 Christiane Amertil BAH 18.08.79 1h2 Nassau 10.07.2005 1703 22.58 +1.4 Kim Gevaert BEL 05.08.78 1 Oslo 02.06.2006 1703 22.58 +0.3 Rachelle Smith USA 30.06.81 1s1 Indianapolis 25.06.2006 1703 22.58 +0.6 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 4 Stuttgart 09.09.2006 1703 22.58 +0.5 Simone Facey JAM 07.05.85 2 Des Moines 26.05.2007 1703 22.58 +0.4 LaShauntea Moore USA 31.07.83 4 Indianapolis 24.06.2007 1703 22.58 +0.7 Yuliya Gushchina RUS 04.03.83 2 Berlin 01.06.2008 1703 22.58 +0.7 Kerron Stewart JAM 16.04.84 3 Berlin 01.06.2008 1703 22.58 +0.4 Carmelita Jeter USA 24.11.79 2 Saint-Denis 18.07.2008 1703 22.58 -0.2 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1r2 Orlando 13.06.2009 1703 22.58 +1.1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 2 Kingston 28.06.2009 1703 22.58 +0.5 Simone Facey JAM 07.05.85 2s3 Berlin 20.08.2009 1703 22.58 ±0.0 Oleysa Povh UKR 18.10.87 1 Yalta 31.05.2011 1703 22.58 +1.5 Tiffany Townsend USA 24.06.89 3 Des Moines 11.06.2011 1703 22.58 +1.0 LaShauntea Moore USA 31.07.83 6 Eugene 26.06.2011 1703 22.58 +0.9 Semoy Hackett TTO 27.11.88 1h3 Des Moines 07.06.2012 1703 22.58 +1.3 Mariya Ryemyen UKR 02.08.87 1h5 London 06.08.2012 1703 22.58 +0.1 Lauryn Williams USA 11.09.83 2r1 Coral Gables 11.04.2013 1703 22.58 +1.3 Kamaria Brown USA 21.12.92 2 Columbia 12.05.2013 1703 22.58 +1.0 Anneisha McLaughlin-Whilby JAM 06.01.86 3 Kingston 23.06.2013 1703 22.58 +0.4 Bianca Williams GBR 18.12.93 3 Glasgow 31.07.2014 1703 22.58 -0.5 Myriam Soumaré FRA 29.10.86 3 Zürich 15.08.2014 1703 22.58 +0.1 Joanna Atkins USA 31.01.89 4 Bruxelles 05.09.2014 1703 22.58 +0.1 Antonique Strachan BAH 22.08.93 5 Bruxelles 05.09.2014 1703 22.58 +0.3 Myriam Soumaré FRA 29.10.86 3 Marrakesh 14.09.2014 1703 22.58A +1.3 Dezerea Bryant USA 27.04.93 3 San José 09.08.2015 1703 22.58 +0.2 Dafne Schippers NED 15.06.92 1h6 Beijing 26.08.2015 1703 22.58 +0.5 Joanna Atkins USA 31.01.89 2rA Clermont 30.04.2016 1703 22.58 +1.8 Blessing Okagbare NGR 10.09.88 1rA Sollentuna 28.06.2016 1703 22.58 +1.5 Alexandra Anderson USA 28.01.87 1r1 Austin 29.04.2017 1703 22.58 -0.4 Marie-Josée Ta Lou CIV 18.11.88 4 Shanghai 12.05.2018 1703 22.58 +2.0 Kortnei Johnson USA 11.08.97 5s1 Des Moines 24.06.2018 1774 22.59A +1.0 Randy Givens USA 27.03.62 3 Provo 05.06.1982 1774 22.59 +1.0 Randy Givens USA 27.03.62 1h3 Edmonton 08.07.1983 1774 22.59 ±0.0 Rose-Aimee Bacoul FRA 09.01.52 1 Bordeaux 24.07.1983 1774 22.59 +0.9 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 2q2 Los Angeles 21.06.1984 1774 22.59 -0.2 Randy Givens USA 27.03.62 3 Los Angeles 22.06.1984 1774 22.59 +1.4 Irina Slyusar UKR 19.03.63 1s2 Kobe 31.08.1985 1774 22.59 -2.3 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 Kobe 02.09.1985 1774 22.59 +0.3 Randy Givens USA 27.03.62 4 San José 31.05.1986 1774 22.59 +0.4 Valerie Brisco USA 06.07.60 1 Oslo 05.07.1986 1774 22.59 +0.9 Pam Marshall USA 16.08.60 3 Budapest 11.08.1986 1774 22.59 +1.6 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 2 Walnut 31.05.1987 1774 22.59 -0.4 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 1 Budapest 12.08.1988 1774 22.59 -0.2 Grace Jackson JAM 14.06.61 1 London 28.08.1988 1774 22.59 +1.7 Katrin Krabbe GER 22.11.69 6s1 Seoul 29.09.1988 1774 22.59 +0.6 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 3 Bruxelles 25.08.1989 1774 22.59 +0.7 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 2 Bern 29.08.1989 1774 22.59 -1.0 Galina Malchugina RUS 17.12.62 4rA Zürich 15.08.1990 1774 22.59 +1.0 Galina Malchugina RUS 17.12.62 3 Athínai 07.09.1990 1774 22.59 -5.1 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2s2 Tokyo 30.08.1991 1774 22.59 +0.7 Juliet Cuthbert JAM 09.04.64 3rA Sevilla 06.06.1992 1774 22.59 ±0.0 Grace Jackson JAM 14.06.61 2q2 Barcelona 03.08.1992 1774 22.59 +0.8 Carlette Guidry USA 04.09.68 4 Stockholm 12.07.1994 1774 22.59 +0.9 Dannette Young USA 06.10.64 5 Oslo 22.07.1994 1774 22.59 -1.0 Cathy Freeman AUS 16.02.73 4rA Zürich 17.08.1994 1774 22.59 -0.2 Mary Onyali NGR 03.02.68 1h2 Göteborg 09.08.1995 1774 22.59 -0.3 Galina Malchugina RUS 17.12.62 3 Köln 18.08.1995 1774 22.59 +1.0 Beverly McDonald JAM 15.02.70 5 Bruxelles 25.08.1995 1774 22.59 +0.9 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Berlin 01.09.1995 1774 22.59 +1.5 Viktoriya Fomenko UKR 02.10.70 1 Kiev 08.06.1996 1774 22.59 +0.4 Celena Mondie-Milner USA 06.08.68 2q2 Atlanta 22.06.1996 1774 22.59 -0.5 Celena Mondie-Milner USA 06.08.68 3s1 Atlanta 22.06.1996 1774 22.59 -0.6 Cheryl Taplin USA 02.09.72 7 Atlanta 23.06.1996 1774 22.59 -1.5 Marie-José Pérec FRA 09.05.68 1 Tokyo 16.09.1996 1774 22.59 -2.3 Inger Miller USA 12.06.72 1s1 Athínai 07.08.1997 1774 22.59 +0.2 Yekaterina Grigoryeva RUS 21.04.74 4s2 Athínai 07.08.1997 1774 22.59 +0.4 Zhanna Block UKR 06.07.72 5 Monaco 16.08.1997 1774 22.59 +1.4 LaKeisha Backus USA 15.12.76 2r1 Austin 02.05.1998 1774 22.59 +1.2 Peta-Gaye Dowdie JAM 18.01.77 3 Gainesville 24.05.1998 1774 22.59 +0.7 Svetlana Goncharenko RUS 26.05.71 1 Paris 20.06.1999 1774 22.59 +0.6 Sevatheda Fynes BAH 17.10.74 5 Zürich 11.08.1999 1774 22.59 ±0.0 Melinda Gainsford-Taylor AUS 01.10.71 1 Brisbane 11.02.2000 1774 22.59 +1.8 Aleen Bailey JAM 25.11.80 1 Lawrence 21.04.2001 1774 22.59 -0.1 Myriam Mani CMR 21.05.77 1s2 Edmonton 09.08.2001 1774 22.59 +0.7 LaTasha Jenkins USA 19.12.77 1 Nashville 20.04.2002 1774 22.59 ±0.0 Aleen Bailey JAM 25.11.80 1 Kingston 21.06.2003 1774 22.59 ±0.0 Allyson Felix USA 18.11.85 3 Palo Alto 22.06.2003 1774 22.59 -0.3 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 3 Saint-Denis 28.08.2003 1774 22.59 +0.4 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1h1 Athínai 23.08.2004 1774 22.59 +1.2 Angela Daigle USA 28.05.76 4 Carson 22.05.2005 1774 22.59 +0.6 Sherone Simpson JAM 12.08.84 1 Melbourne 23.03.2006 1774 22.59 -0.3 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 3rA Stockholm 25.07.2006 1774 22.59 -0.1 Lauryn Williams USA 11.09.83 3s1 Eugene 05.07.2008 1774 22.59 +0.4 Muna Lee USA 30.10.81 3 Saint-Denis 18.07.2008 1774 22.59 ±0.0 Carmelita Jeter USA 24.11.79 1r5 Westwood 11.04.2009 1774 22.59 +1.4 Bianca Knight USA 02.01.89 3 New York City 12.06.2010 1774 22.59 +0.1 Lina Jacques-Sébastien FRA 10.05.85 4 Barcelona 31.07.2010 1774 22.59 -0.2 Bianca Knight USA 02.01.89 3 Stockholm 06.08.2010 1774 22.59 +1.2 Jeneba Tarmoh USA 27.09.89 3s2 Eugene 26.06.2011 1774 22.59 +1.0 Bianca Knight USA 02.01.89 1 Birmingham 10.07.2011 1774 22.59 +1.0 Marshevet Hooker USA 25.09.84 2 Birmingham 10.07.2011 1774 22.59 -0.1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 27.12.86 3 Zürich 08.09.2011 1774 22.59 +0.3 Allyson Felix USA 18.11.85 1h6 Moskva 15.08.2013 1774 22.59 +1.8 Antonique Strachan BAH 22.08.93 1h1 Auburn 05.04.2014 1774 22.59 +0.9 Olivia Ekponé USA 05.01.93 1h1 Fayetteville 31.05.2014 1774 22.59A -0.5 Semoy Hackett TTO 27.11.88 1h1 San José 07.08.2015 1774 22.59 +0.3 Elaine Thompson JAM 28.06.92 1 Rieti 13.09.2015 1774 22.59 +0.6 Ella Nelson AUS 10.05.94 1 Sydney 03.04.2016 1774 22.59 +0.8 Murielle Ahouré CIV 23.08.87 4s3 Rio de Janeiro 16.08.2016 1774 22.59 -0.6 Deanna Hill USA 13.04.96 2r2 Torrance 15.04.2017 1774 22.59 -1.4 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 1s1 Sacramento 25.06.2017 1774 22.59 -2.5 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 2 Sacramento 25.06.2017 1774 22.59 +0.8 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 6 London 11.08.2017 1774 22.59 +0.2 Phyllis Francis USA 04.05.92 4 Berlin 27.08.2017 1774 22.59 +0.5 Mikiah Brisco USA 14.07.96 2s2 Tampa 26.05.2018 1847 total

indoor performances

1 21.87 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1rA Liévin 13.02.1993 2 22.10 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Liévin 19.02.1995 3 22.15 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Toronto 14.03.1993 4 22.16 Irina Privalova RUS 12.11.68 1rA Liévin 13.02.1994 5 22.24 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Sindelfingen 03.03.1991 5 22.24 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Sevilla 10.03.1991 7 22.26 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Liévin 25.01.1992 8 22.27 Heike Drechsler GER 16.12.64 1 Indianapolis 07.03.1987 9 22.32 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Sindelfingen 04.03.1995 10 22.33 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Atlanta 02.03.1996 11 22.34 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Budapest 04.03.1989 12 22.36 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Stuttgart 02.02.1992 13 22.37 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Sevilla 28.02.1991 14 22.38 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1 Birmingham 18.02.2005 14 22.38 Gabrielle Thomas USA 07.12.96 1r2 College Station 10.03.2018 16 22.39 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Budapest 05.03.1983 16 22.39 Ionela Târlea ROU 09.02.76 1 Maebashi 06.03.1999 18 22.40 Bianca Knight USA 02.01.89 1 Fayetteville 14.03.2008 19 22.41 Irina Privalova RUS 12.11.68 2 Sevilla 10.03.1991 19 22.41 Galina Malchugina RUS 17.12.62 1 Paris 13.03.1994 19 22.41 Ashley Henderson USA 04.12.95 1r1 College Station 10.03.2018 22 22.42 Ariana Washington USA 04.09.96 1r2 College Station 11.03.2017 23 22.43 Svetlana Goncharenko RUS 26.05.71 1r2 Liévin 22.02.1998 23 22.43 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1r2 Fayetteville 12.03.2004 25 22.45 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 San Sebastián 15.03.1991 25 22.45 Felicia Brown USA 27.10.93 1rA Fayetteville 27.02.2016 27 22.46 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Moskva 28.02.1993 27 22.46 Svetlana Goncharenko RUS 26.05.71 1 Valencia 01.03.1998 29 22.47 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Gent 29.01.1992 29 22.47 Felicia Brown USA 27.10.93 1r2 Birmingham AL 12.03.2001 31 22.48 Bianca Knight USA 02.01.89 1h2 Fayetteville 14.03.2008 32 22.49 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 1s1 Birmingham 14.03.2003 32 22.49 Muna Lee USA 30.10.81 1h2 Fayetteville 14.03.2003 32 22.49 Sanya Richards-Ross USA 26.02.85 2r2 Fayetteville 12.03.2004 35 22.50 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Karlsruhe 31.01.1992 35 22.50 Melanie Paschke GER 29.06.70 2 Valencia 01.03.1998 35 22.50 Kamaria Brown USA 21.12.92 1 College Station 01.03.2014 38 22.51 Irina Privalova RUS 12.11.68 1h Moskva 19.01.1992 38 22.51 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 1r2 Liévin 24.02.2002 38 22.51 Veronica Campbell-Brown JAM 16.05.82 1r1 Fayetteville 13.03.2004 38 22.51 Kamaria Brown USA 21.12.92 1h6 College Station 01.03.2014 42 22.52 Irina Privalova RUS 12.11.68 1r1 Liévin 16.02.1997 42 22.52 Nanceen Perry USA 19.04.77 1rA Liévin 13.02.2000 42 22.52 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 1 Wien 02.03.2002 42 22.52 Jenna Prandini USA 20.11.92 1h3 Fayetteville 13.03.2015 46 22.53 Hannah Cunliffe USA 09.01.96 2r2 College Station 11.03.2017 47 22.54 Muriel Hurtis FRA 25.03.79 2 Birmingham 15.03.2003 47 22.54 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 1 Fayetteville 24.02.2013 47 22.54 Deanna Hill USA 13.04.96 3r2 College Station 11.03.2017 50 22.55 Lynna Irby USA 06.12.98 2r2 College Station 10.03.2018 51 22.57 Shalonda Solomon USA 19.12.85 1r2 Fayetteville 10.03.2006 51 22.57 Ariana Washington USA 04.09.96 1h3 College Station 10.03.2017 53 22.58 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Madrid 23.02.1986 53 22.58 Grit Breuer GER 16.02.72 3 Sevilla 10.03.1991 53 22.58 Kerron Stewart JAM 16.04.84 1r2 Fayetteville 10.03.2007 53 22.58 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 1r2 Fayetteville 08.03.2013 57 22.59 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Paris 23.02.1991 57 22.59 Anastasiya Kapachinskaya RUS 21.11.79 1 Moskva 27.02.2003 57 22.59 Kimberlyn Duncan USA 02.08.91 1h3 Fayetteville 08.03.2013 57 22.59 Felicia Brown USA 27.10.93 1h1 Birmingham AL 11.03.2016

indoor marks - oversized track

1 22.33 Marita Koch GDR 18.02.57 1 Senftenberg 16.02.1986 2 22.46 Kerron Stewart JAM 16.04.84 1 Lexington 25.02.2007

manual timing

1 21.9 ±0.0 Bärbel Wöckel GDR 21.03.55 1 Tbilisi 27.06.1981 1 21.9 -0.1 Svetlana Goncharenko RUS 26.05.71 1 Rostov-na-Donu 31.05.1998 3 22.0 -0.6 Marina Molokova RUS 24.08.62 1 Praha 23.06.1987 4 22.1 Natalya Bochina RUS 04.01.62 1 Moskva 07.07.1984 4 22.1 Tatyana Chebykina RUS 22.11.68 1 Moskva 13.05.1996 4 22.1 -0.9 Viktoriya Fomenko UKR 02.10.70 1 Lisboa 20.06.1997 7 22.3 +1.8 Randy Givens USA 27.03.62 1 Westwood 16.05.1982 7 22.3 -0.6 Vineta Ikauniece LAT 04.12.62 2 Praha 23.06.1987 7 22.3 Kerstin Behrendt GER 02.09.67 1 Leipzig 26.05.1988 7 22.3 Gwen Torrence USA 12.06.65 1 Port of Spain 08.05.1993 7 22.3 Natalya Safronnikova BLR 28.02.73 1 Minsk 04.05.1998 7 22.3 +0.7 Oleysa Zykina RUS 07.10.80 1 Tula 27.06.1999 7 22.3 +0.6 Virgen Benavides CUB 31.12.74 1 La Habana 30.11.2002 14 22.4 Heike Drechsler GER 16.12.64 1 Jena 16.06.1991 14 22.4A Ximena Restrepo COL 10.03.69 1 Medellín 27.07.1991 14 22.4 Svetlana Goncharenko RUS 26.05.71 1h Rostov-na-Donu 31.05.1998 14 22.4 +1.9 Svetlana Goncharenko RUS 26.05.71 1 Krasnodar 30.05.1999 14 22.4 Natalya Safronnikova BLR 28.02.73 1 Brest 22.07.2001 14 22.4 Mary Onyali NGR 03.02.68 1 Abuja 19.07.2003 14 22.4 +2.0 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 16.01.76 1 Nassau 17.06.2006 14 22.4A Joyce Zakary KEN 06.06.86 1 Nairobi 11.07.2015

straigth course

1 21.76 +0.5 Shaunae Miller-Uibo BAH 15.04.94 1 Boston 04.06.2017 2 22.50 +0.5 Natasha Hastings USA 23.07.86 2 Boston 04.06.2017


Shaunae Miller photos

Shaunae Miller photos

Shaunae Miller photos

Shaunae Miller photos

Shaunae Miller photos

Shaunae Miller photos

Shaunae Miller photos

Shaunae Miller photos